Hydroizolácia obilných síl

Cieľom bolo zabrániť vniknutiu vody do obilných síl a tým zamedziť zvlhnutiu uskladneného obilia či krmív pre zvieratá. Silá sú vybudované na železobetónovej platni. Dažďová voda pretekala medzi základovou doskou a oceľovým plášťom sila. Táto medzera bola z vonkajšej aj z vnútornej strany zaizolovaná tekutou gumou Canada Rubber N500. Všetky spoje boli vystužené vystužovacou textíliou. Keďže plášť sila je z vlnitého plechu, tak dutiny, ktoré bolo potrebné vyplniť, sa vyplnili hustou špachtľovou gumou Canada Rubber T1000 a následne sa prekryli výstužnou textíliou s náterom Canada Rubber N500. Náter bol vytiahnutý do výšky približne 50cm kvôli striekajúcej dažďovej vode, ako bežný klasicky riešený sokel. Z vnútornej strany sa postupovalo podobne, čím sa dosiahol úplne nepriepustný hydroizolačný detail. Kontakt kŕmnych zmesí s izolačným materiálom nie je problém, kanadská tekutá guma neobsahuje riedidlá či chemikálie škodiace životnému prostrediu a je vhodná tiež na izolovanie nádrží s pitnou vodou. Je enviromentálne nezávadná.