Potrubné prestupy

Či už sa jedná o potrubné prestupy teplovodov veľkých rozmerov alebo trebárs o bežné prechody jedného káblu cez obvodovú stenu pri výstavbe rodinných domov, prakticky sa využíva rovnaký princíp. Hoci je riešenie takýchto detailov kľúčové, čo sa týka celistvosti hydroizolačného systému stavby, sú často opomínané a riešia sa až dodatočne, keď cez prestupy preteká voda do interiéru stavby. Veľmi náročné je to aj v prípade, keď sa voda dostane z vonkajšej strany medzi obvodové murivo a hydroizolačný systém, putuje v konštrukciách a objaví sa z interiérovej strany niekde inde, ako je miesto skutočnej poruchy. Potrubné prestupy vieme utesniť použitím trvale pružného tmelu KOSTER KB-Flex 200. Pre jeho trvalú funkčnosť je však potrebné uvedomiť si a dodržať pár jednoduchých zásad.

Keďže tmel KOSTER KB-Flex 200 je trvale pružný (má formu ako detská plastelína) a v tejto podobe ostáva stále, je potrebné pri utesňovaní akejkoľvek konštrukcie ZAMEDZIŤ posunom, ktoré by mohli toto utesnenie tmelom porušiť. Toto ideálne dosiahneme uzatvorením tesniacej bariéry medzi dve pevné vrstvy. Aby sme ešte zvýšili účinnosť a efektivitu tejto bariéry, ako pevnú vrstvu používame vodotesnú vysprávkovú maltu KOSTER Repair Mortar. Zároveň je táto malta rýchlotuhnúca, čiže pri aplikácii nevznikajú technologické prestávky. Utesnenie sa vie vyhotoviť rýchlejšie, nie je nutné čakať deň na vytuhnutie malty.

Ďalej si treba uvedomiť, že pri utesňovaní potrubných prestupov v chráničkách existujú dve hlavné cesty, kadiaľ môže preniknúť voda. Jedno miesto je priamo medzi káblom či potrubím a samotnou chráničkou, druhé medzi chráničkou a konštrukciou, v ktorej je zabudovaná. Taktiež hrá rolu rozdiel veľkostí medzi chráničkou a káblom (alebo potrubím), ktoré cez ňu prestupuje.

Postup

Pri utesňovaní priestoru medzi chráničkou a prestupujúcim potrubím je potrebné vytvoriť si pevný podklad. Pri tejto konkrétnej zákazke sme využili už existujúci podklad vytvorený z PUR peny a tehál, ktoré priestor medzi potrubiami vypĺňajú. V prípade, že tento priestor je úplne prázdny alebo je rozmerovo menší, môže sa použiť len samotná montážna pena. Na takýto podklad je možné vyrobiť ,,zátku,, z opravnej rýchlotuhnúcej malty. Tá bude fungovať ako bariéra pre vodu a jednak vytuhne behom hodiny a hneď sa môže pokračovať následnou vrstvou. Podklad z vodotesnej malty sa vytmelí tmelom KOSTER KB-Flex 200, je vhodné dodržať podľa manuálu rozmery takejto zátky. Je to pomer medzi veľkosťou otvoru a odporúčanej hrúbky utesnenia. Následne sa opäť použije vodotesná malta. Takto nám vznikne tesniaca vrstva uzatvorená medzi dvomi pevnými (a tiež vodotesnými) vrstvami. Pevné vrstvy hlavne zabraňujú pohybu potrubia v chráničke a nedovolia tak odtlačiť tmel, ktorý ostáva stále v plastelínovej konzistencii.

V prípade hydroizolačných prác a opráv poškodených alebo netesných konštrukcií (aj potrubné prestupy) sa nespoliehame iba na jednu úroveň ochrany proti vode, snažíme sa vyhotoviť aspoň dve alebo tri samostatné bariéry. V tomto prípade bol použitý ako poistka ešte vysoko-reaktívny prášok KOSTER KD2, ktorý sa používa hlavne v extrémnych prípadoch rýchlo sa valiacej vody cez konštrukcie a funguje ako hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie. Zároveň vytvorí hladkú vrstvu, na ktorý sa naniesol ďalší poistný materiál, dve vrstvy MEDIATAN 361 ECO s vystužením výstužnou textíliou. Takto ošetrený detail vydrží, dokonca aj v prípade mechanického poškodenia niektorej z bariér.