Hydroizolácia z negatívnej strany

Čo je to hydroizolácia z negatívnej strany?

V bežných podmienkach základových pomerov sú pozemné stavby proti vode chránené hydroizoláciou z pozitívnej strany konštrukcie.
Jednoducho povedané stavba je ,,zabalená,, do hydroizolačného obalu (hydroizolačnej vane), ktorá má byť ukončená podľa správnosti aspoň 30cm nad terénom, kde stavba stojí. V prípade nepodpivničených stavieb sa vytŕčajúca hydroizolácia spopod stavby zahne a prikotví sa k obvodovej stene domu (vyhotoví sa adekvátny detail navrhnutý podľa základových pomerov). Takto vytvorený hydroizolačný ,,obal,, stavby chráni stavbu pred vodou z vonkajšej (z pozitívnej) strany (podzemná voda, zemná vlhkosť, odtekajúca dažďová voda...) a ľudovo povedané ,,pritláča,, hydroizoláciu ku stavbe. Pokiaľ je takýto hydroizolačný systém stavby poškodený, zle vyhotovený alebo na konci svojej životnosti, voda sa môže dostať do interiéru. V praxi je často ťažké jednoduchými metódami zistiť, kde sa porucha nachádza a v akom rozsahu. Vlhkosť sa v interiéri nemusí objaviť v mieste poškodenej hydroizolácie, môže putovať v ostatných konštrukciách aj niekoľko metrov. Bez nákladného a veľmi prácneho odkopania celej stavby je takáto oprava až nemožná. Často odkop nedovolia ani majetkovo-právne vzťahy. Vtedy je možné zvážiť použitie hydroizolácie z negatívnej strany konštrukcie.

Hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie je teda hydroizolácia aplikovaná zo strany interiéru, na interiérovom povrchu obvodovej konštrukcie (napr. steny). Používa sa pri nemožnosti opraviť primárny hydroizolačný systém, resp. nemožnosti nájsť poškodené miesto či príčinu vlhnutia stien. Na tento účel nemožno použiť bežný hydroizolačný materiál použiteľný na izolovanie z pozitívnej strany, pretože v tomto prípade je hydroizolácia k stavbe ,,pritláčaná,, jednak tlakom zeminy a jednak na mikroúrovni tlakom pôsobiacej vlhkosti resp. vody. A keďže je hydroizolácia z negatívnej strany na vnútornej strane obvodovej steny, je na mikroúrovni
odtláčaná od konštrukcie tlakom vody, ktorá preniká jednak kapilárami a jednak trhlinami v konštrukcii. Bežná hydroizolácia by od konštrukcie doslova ,,odpadla,, a to podľa množstva prenikajúcej vody za veľmi krátku dobu.

V tomto prípade používame hydroizolačný systém Koster NB1 na izolovanie proti tlakovej vode z negatívnej aj z pozitívnej strany. Koster NB1 je minerálna náterová vrstva obsahujúca kryštalizujúce a kapiláry upchávajúce látky. Môže byť použitá na izoláciu proti zemnej vlhkosti, beztlakovej a tlakovej podzemnej vode. Je oderu odolná, vynikajúca odolnosť voči chemikáliám. Je plne vodotesná a prípade tlakovej vody odolá tlakom do 13 barov (čo zodpovedá tlaku, ktorý vytvára 130m vysoký stĺpec vody). Preniká do štruktúry podkladovej vrstvy , kde vytvára pevnú väzbu s podkladom a uzatvára kapiláry. Navyše sa aktivujú kryštalizujúce látky, čo môže viesť k samovoľnému procesu tesnenia, aj pri tvorbe mikrotrhlín. Jednoducho povedané materiál vykryštalizuje do podkladovej vrstvy a tým pádom ho vlhkosť prenikajúca z exteriéru do interiéru ,,neodtlačí,, od steny, na ktorej je aplikovaný. Vykryštalizovaním sa stáva neoddeliteľnou častou konštrukcie. Hydroizolačný systém NB1 umožňuje difúziu vodných pár, čiže konštrukcia nie je ,,zadusená,, umožní odparovanie vlhkosti. Aplikuje sa obvykle náterom v minimálne dvoch na sebe kolmých vrstvách.

Systém NB1 tvoria dve zložky, 25kg vrece s práškom a 8L bandaska s disperziou. Taktiež má certifikát na pitnú vodu, v tom prípade sa disperzia nepoužíva, prášok sa potom mieša s vodou. Vtedy sa môže použiť na izolovanie vodných nádrží či vodotesných nádrží na pitnú vodu. Taktiež je možné použiť Koster NB1 spolu s bitúmenovými izoláciami (Napr. Koster Bikuthan, Koster Deuxan a ďalšie) a vytvárať tak komplexné hydroizolačné systémy stavieb. Individuálny prístup ku každej jednej stavbe zaručí dobrý odhad a správny návrh najvhodnejších izolačných produktov na konkrétny účel.

Hydroizolácia z negatívnej strany teda umožňuje vytvárať funkčnú ochranu proti vode bez výkopových prác okolo domu, bez zničenia
chodníkov, predzáhradiek, parkovísk prislúchajúcich k domom, bez prístupu ťažkej techniky a stavebných strojov na pozemok.