Realizácie

Injektáž pivničných priestorov

Navlhnuté steny podzemného podlažia vyžadovali kompletnú injektáž.  Obvodové steny boli sanované injektážnym gélom a hydroizolačnou stierkou z negatívnej strany ako kryštalickej hydroizolác...

Oprava strechy tekutou fóliou

Celoplošná oprava staršej PVC fólie náterom KOSTER MS Flex Foil Povrch fólie bol umytý od prachu a nečistôt kvôli zvýšeniu priľnavosti nového náteru tlakovou vodou a nechal sa úplne vyschnúť. V ďalšo...

Strecha PD Vajnory

Zhotovenie TPO membrány  Pôvodná strecha poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch zhotovená z asfaltových pásov už bola dávno po svojej životnosti, strešná lepenka bola popraskaná a niekoľkokrát...

Injektáž starého divadla

Ide o murovanú budovu starého divadla Aréna na petržalskom brehu Dunaja neďaleko Starého mosta. Injektovali sme vybrané časti podľa požiadaviek zákazníka. Postup: Pred začiatkom injektážnych prác sa...

Sanácia miestnosti

Ukážka sanácie jednej z miestností podzemného podlažia vyše storočnej murovanej budovy s betónovými suterénnymi stenami. Hydroizolácia budovy bola dávno po svojej životnosti, v minulosti boli zhotoven...

Vysušenie steny

Parapetné murivo strážneho objektu bolo prevlhnuté, s degradovanou farbou a omietkou a vonkajší parapet zhotovený z obkladu bol poškodený. Po odstránení príčiny vlhnutia parapetu, ...

Epoxidová podlaha, sklad náradia, Fabrika BA

Zhotovenie epoxidovej podlahy v sklade náradia v jednej z bratislavských fabrík. Po odstránení starej nášľapnej vrstvy, v tomto prípade linolea sa podlaha prebrúsila, brúsilo sa s&...

Kontrola tesnosti – iskrová skúška

Popis realizácie Na kontrolu fólie, či PVC alebo inej (alebo tiež iných typov hydroizolačných vrstiev) sa používa tzv. iskrová skúška. Je to proces, pri ktorom sa pomocou detekčného zariadenia odha...

Drenáž a hydroizolácia pivnice z negatívnej strany, Limbach

Popis realizácie Pri výstavbe vínnej pivnice v obci Limbach bola spravená fatálna chyba pri hydroizolácii stavby. Pivnicu pri zrážkach doslova zaplavovala voda a tým pádom nebolo možné ju využívať....

Oprava plechovej strechy

Popis realizácie Oprava plechovej strechy bola zrealizovaná tekutou gumou Canada Rubber a ošetrená krycím farebným červeným náterom. Vzhľad sa tak viac priblížil k pôvodnému vzhľadu strechy a lepši...

Hore
18 položiek celkom