Strecha PD Vajnory

Zhotovenie TPO membrány 

Pôvodná strecha poľnohospodárskeho družstva vo Vajnoroch zhotovená z asfaltových pásov už bola dávno po svojej životnosti, strešná lepenka bola popraskaná a niekoľkokrát lokálne opravovaná. Tieto opravy boli tiež už nefunkčné.

Zrealizovali sme kompletnú obnovu hydroizolácie strechy vrátane repasovania svetlíkov. Postupne sa rozobrali všetky sklenené výplne, odstránil sa starý tmel, sklá sa vrátili na svoje pôvodné polohy tak, aby sa v spodnej časti neopierali o hydroizolačnú vrstvu strechy.

Novú strešnú TPO fóliu nebolo možné kotviť štandardným spôsobom - mechanicky skrutkami, pretože stropné panely sú extrémne tenké, cca 5cm mimo rebier. Preto sa zvolil variant TPO F s centrálne vloženou sieťovinou zo sklených vlákien a laminovanou spodnou vrstvou z geotextílie, ktorá sa kotví prilepením.

 

           lepenie TPO fólie res   lepenie TPO folie 2 res   zváranie TPO fólie res

 

 

Vliesová vrstva je pri výrobe aplikovaná na celú spodnú stranu fólie, mimo okrajov, ktoré sa zvaria. Táto vrstva umožní lepidlu pevne priľnúť k fólii a spojiť ju s podkladom. Po celom obvode strechy boli namontované nové okapové plechy. Všetky prestupy, detaily, žľaby a vpuste tvoria spolu s TPO fóliou a opravenými svetlíkmi novú hydroizolačnú vrstvu, ktorá vydrží niekoľko desaťročí.

KOSTER TPO fólia 2,0 F má vylepšené vlastnosti odolnosti voči ohňu a spĺňa požiadavky na priamu priľnavosť k izolácii EPS.

 

            Strecha Vajnory družstvo res_1   TPO folia strecha    detail strecha nalepena folia