Injektáž starého divadla

Ide o murovanú budovu starého divadla Aréna na petržalskom brehu Dunaja neďaleko Starého mosta. Injektovali sme vybrané časti podľa požiadaviek zákazníka.

Postup:

Pred začiatkom injektážnych prác sa odporúča odstrániť  starú zničenú pôvodnú omietku, tá je obvykle opadaná, zničená a zasolená. Ak sa omietka neodstráni aspoň v línii injektáže, hrozí vyfľakatenie z injektážneho materiálu. V tomto prípade si odstránenie omietky (dodatočné) rieši realizátor sanačných prác vo vlastnej réžii, preto sme omietky neodstránili.

Pokiaľ sa neodstraňuje stará podlaha, vrty je potrebné navŕtať čo najbližšie k úrovni podlahy. Ak by sa podlaha odstránila, vrty je možné spraviť presne v úrovni podlahy. Vŕtanie bolo prevedené v štandardných vzdialenostiach vrtov (je závislé od hrúbky injektovanej steny, pri hrúbkach týchto stien to bolo každých 10cm).

 

IMG_20220804_113054  IMG_20220804_113038  IMG_20220804_153037 

Ako injektážny materiál bol použitý KOSTER Crisin 76 Concentrate s technológiou transportu injektážnej hmoty pomocou knotov. Je to patentovaný systém, kde sa injektážna kartuša s 200ml injektážnej hmoty vloží do rohovníka (KOSTER Suction Angle), ktorý je osadený vo vrte, v ktorom je zavedená kapilárna tyčinka (KOSTER Cappilary Rod). Samotné vrty musia byť pred vložením kapilárnej tyčinky vyčistené, napríklad stlačeným vzduchom.

IMG_20220805_105224  IMG_20220805_092048   stena so založenými kartušami sa ponechá pár dní, aby sa injektážny materiál mohol vstrebať 

 

Takto pripravená stena so založenými kartušami sa ponechá pár dní, aby sa injektážny materiál mohol vstrebať (buď do úplného vstrebania materiálu alebo ak 2 dni po sebe množstvo hmoty v kartušiach neklesá, môžu sa kartuše odstrániť (maximálne po 7 dňoch, obvykle a zo skúseností sa kartuše odstránia po 2 dňoch úplne prázdne). Kapilárna tyčinka sa môže vo vrte ponechať alebo sa odstráni a diery sa zamažú vysprávkovou vodotesnou maltou KOSTER Repair Mortar. Následne sa zrealizujú sanačné omietky.

KOSTER Crisin 76 Concetrate je syntetická živica, ktorá zmení vlastnosti kapilár injektovaného materiálu (tehla, kameň, zmiešané murivo) tak, že voda ním nebude vedieť vzlínať. Svojou veľmi nízkou viskozitou a malým povrchovým napätím dokáže vytlačiť vodu z kapilár, ktoré sa stanú hydrofóbne. Efekt je trvalý.

                                                                                                                                                                                             technický manažér - Ing. Ján Lukačovič