Sanácia miestnosti

Ukážka sanácie jednej z miestností podzemného podlažia vyše storočnej murovanej budovy s betónovými suterénnymi stenami. Hydroizolácia budovy bola dávno po svojej životnosti, v minulosti boli zhotovené úpravy a opravy, ktoré celú situáciu ešte zhoršili. Suterén bol vlhký, príčinu sa niekto snažil schovať za prímurovky, obklady a večné odvlhčovanie.

Po demontáži dverí a plastového obkladu boli zosekané keramické obklady, dlažby, omietky. Počas prác sa zistilo, že podlahy tvorilo 2-3 vrstvy dlažieb kladených na seba a že v miestnosti je prímurovka so zamurovaným oknom. Steny pod omietkami a prímurovkami boli mokré. Zadná stena s oknom sa vyspravila opravnou vodotesnou maltou KOSTER Repair Mortar a aplikoval sa hydroizolačný náter z vnútornej strany KOSTER NB1.

Následne sa zhotovila výplňová celoplošná injektáž obvodovej steny a murované priečky sa podinjektovali líniovou bariérou proti vzlínajúcej vlhkosti materiálom KOSTER Crisin Cream. Po odstránení všetkých starých vrstiev podláh sa väčšie jamy zabetónovali vodostavebným betónom alebo vyspravili opravnou vodotesnou maltou, podlaha sa zapečatila materiálom KOSTER VAP I 2000 a následne sa vyliala nivelačná zmes pre zrovnanie do roviny.

Zadná stena bola po injektáži zamurovaná prímurovkou, jednak kvôli rozvodom kúrenia a jednak pre dosiahnutie pôvodného čistého vzhľadu. Následne sa zhotovili sanačné omietky a to hrubá - KOSTER Restoration Plaster a jemná - KOSTER Fine Plaster. Položila sa nová dlažba, potrubie vedúce po stene sa zakapotovalo SKD predstienkou a všetko sa vymaľovalo difúzne otvorenou farbou určenou pre sanačné omietky.

Do výšky cca 1,5m sa aplikoval oteruvzdorný umývateľný náter, taktiež paropriepustný. Nakoniec sa naspäť namontovali dvere, radiátor a pôvodné vešiaky na steny.

 

 vlhký suterén - hydroizolácia   vlhké steny - hydroizolácia   sanácia murovanej budovy   sanácia murovanej budovy  

   celoplošná injektáž steny    injektáž murovanej steny  

 

hydroizolácia murovanej steny  hydroizolácia vlhkej steny  hydroizolácia vlhkej steny  sanácia steny  

sanácia vlhkej steny  vzlínajúca vlhkosť injektáž  sanácia vlhkej steny realizácia

1649310954414  aplikácia sanačnej omietky  nová dlažba po injektáži  nová dlažba po injektáži