Referencie

Bratislava, Poľnohospodárske družstvo Vajnory

Kompletná obnova hydroizolácie strechy vrátane repasovania svetlíkov. Bola použitá strešná membrána KÖSTER TPO 2.0 F.

 

Bratislava, oprava strechy Mercury Merket

Kompletná rekonštrukcia strechy cca 3000 m² s mechanickým ukotvením. Bola použitá strešná membrána KÖSTER TPO 1.5. 

 

Turčianske Teplice, Dom sociálnych služieb

Kompletná hydroizolácia strechy. Bola použitá strešná membrána KÖSTER TPO 1.5.  

 

Bratislava, Sklad tlačiarne Orbis Pictus

Aplikácia TPO fólie na starú strechu pokrytú strešnými bitúmenovými pásmi.  Bola použitá strešná membrána KÖSTER TPO 1.5.

  

Malá Fatra - Vodojem na chate

Hydroizolácia vodojemu s TPO Aqua 1.5.  

 

Bratislava - Nádrž na vodu 

Hydroizolácia nádrže na vodu  s TPO Aqua 1.5.