Blog

12 dôvodov pre hydroizoláciu KÖSTER 21

Tekutá hydroizolácia bielej farby. 1. Elastická a prekleňujúca trhliny. 2. Pre vnútorné a vonkajšie použitie s výbornou UV odolnosťou. Odoláva solia...

Chemické podrezanie muriva

Čo je to podrezanie muriva? Podrezanie muriva (alebo podrezanie domu) je jedna z metód pre zabránenie vzlínaniu vody murivom a tým znižovať kval...

Hydroizolácia z negatívnej strany

Čo je to hydroizolácia z negatívnej strany? V bežných podmienkach základových pomerov sú pozemné stavby proti vode chránené hydroizoláciou z pozitívn...