OSB dosky a tekutá guma Canada Rubber

V prípade potreby je možné izolovať aj náročné povrchy, ako napríklad OSB dosky. OSB doska je tvorená nahrubo pomletými kúskami drevenej dyhy spojenej polyuretánovou živicou. Okrem dobrých vlastností, ako napríklad pevnosť dosky, cena, je to dobrý alternatívny materiál používaný hojne v stavebníctve a oproti masívnemu drevu cenovo dostupnejší, má aj jedného veľkého nepriateľa a tým je vlhkosť. Vlhkosť okrem iného spôsobuje objemové zmeny. Tie majú vplyv na okolité konštrukcie a tiež na priľnavosť materiálov k povrchu OSB dosky a ich trvácnosť.

Hydroizolácia OSB dosiek

Ak potrebujeme zaizolovať OSB dosku, napríklad ako dočasnú striešku alebo trebárs veľkorozmerný kvetináč, je možné to spraviť náterom tekutej gumy Canada Rubber N500. Treba však dodržať pár zásad, aby odolnosť konštrukcie proti vode bola čo najlepšia. Pokiaľ chceme vytvoriť trvácnu konštrukciu, je potrebné všeobecne zamedziť prístupu vlhkosti k doske. Doska má tendenciu absorbovať vlhkosť a vyrovnať ju s okolitým prostredím. Tým napučiava, zvyšuje svoje rozmery a tým vplýva na materiály na nej aplikované, ak nie sú flexibilné, časom od dosky odpadnú.

Čo sa týka hydroizolačného náteru z tekutej gumy, tá je vysoko prispôsobivá. Avšak je potrebné dodržať nasledovné: Povrch dosky je relatívne hrboľatý, preto v tomto prípade určite nepostačí jeden náter, treba aplikovať aspoň dva, pričom druhý až po úplnom zaschnutí toho predošlého. Odhadovanú spotrebu tekutej gumy treba počítať minimálne 1,7kg/1m2! V prípade použitia Canada Rubber N500 to znamená minimálne dva nátery, pri Canada Rubber N300, ktorá má trochu nižšiu viskozitu, ako N500 (je viac tekutá, redšia), sa odporúčajú aspoň tri nátery (v prípade, že tekutá guma zostane ako finálna vrstva).

Ďalej je vhodné používať nové nepoškodené dosky. Z dosiek často trčia triesky, tie spôsobia prerušenie hydroizolačnej vrstvy a cestu, ktorou sa vlhkosť dostane do dosky a spôsobí jej napučanie. Čiže treba zaručiť, že po aplikácii nebudú trčať z dosky triesky, hoci pretreté tekutou gumou, prípadné triesky odstrániť. V tomto prípade by to bola na vytŕčajúcej trieske len tenká vrstva gumy, ktorá povrch dosky dostatočne neochráni.

Spájanie dosiek

Veľmi citlivé miesta sú hlavne okraje dosky, kde je doska rezaná. Pokiaľ má tvoriť striešku, je vhodné olemovať ju okapovým plechom, aby voda priamo nestekala po nechránenom reze. Pôsobením vzdušnej vlhkosti doska pomaly napučiava, ale priamo namočením doska výrazne zmení svoje pôvodné rozmery a tvar. To spôsobí odtrhnutie lepidiel, klebrov či poškodenie susediacich konštrukcií.

Spoje viacerých dosiek je nutné prepáskovať vystužovacou textíliou a tým vytvoriť celistvú hydroizolačnú vrstvu bez spojov. Pri väčších konštrukciách je odporúčané (podľa typu stavby, účelu, predpokladanej trvácnosti…) konštrukcie vyrobené z OSB dosiek dilatovať. Odporúča sa aspoň 2-3mm medzi doskami, v 10metrovej línii dosiek dilatačná škára aspoň 25mm. Pri týchto škárach je potrebné použiť pásku, ktorá znesie takéto pnutie bez poškodenia.

V prípade nie priamo hydroizolačných riešení sa obvykle OSB dosky chránia polystyrénom s klasickou skladbou fasády. Čiže výstužná sieťka, fasádne lepidlo a povrch niektorá z bežne používaných omietok, napr. silikátová štruktúra a pod.