Injektáž domu svojpomocne

V prípade, že sa vo vašom dome objavila vzlínajúca vlhkosť, opadaná maľovka, prípadne omietka či fasáda, plesne, vlhký ťažký zatuchnutý vzduch v interiéri, nemusí byť ešte všetko stratené.

Pravdepodobne je hydroizolačný systém domu na konci svojej životnosti alebo je poškodený. Vzlínajúca vlhkosť sa môže objaviť aj na dome, ktorý má kľudne aj 100 rokov, doteraz žiadne problémy s vlhkosťou nemal, ale trebárs vedľa neho sused postavil nový dom, čím zmenil základové pomery vášho staršieho domu.

 

Prečo práve chemická injektáž?

Namiesto nákladného mechanického podrezávania pílou, ktoré predstavuje extrémnu záťaž pre stavby, čo sa statiky domu týka, dom sa stane počas prác neobývateľný, kde hrozí poškodenie káblových a potrubných rozvodov domu, vysoká hlučnosť, vysoká prašnosť, popraskanie stien vplyvom dosadnutia domu, vám ponúkame tzv. ,,chemické podrezanie domu,,.

Táto metóda je čistejšia, práši sa neporovnateľne menej, hluk je výrazne nižší, iba z vŕtania a vysávania, dom nie je potrebné počas prác opustiť a nehrozia statické poruchy. Riziko poškodenia kabeláže či potrubia je minimálne. Čo je ale najdôležitejšie, chemické podrezanie muriva vytvára trvalú ochranu proti vzlínajúcej vlhkosti. Tento spôsob býva aj precíznejší, napríklad okolo zárubní, kam sa píla nedostane, tam si injektážna hmota poradí bez problémov.

 

Po zainjektovaní muriva už nie je potrebné proces opakovať, líniová bariéra proti vode je trvalá.

Výborná správa pre domácich kutilov je tá, že takúto injektáž si viete spraviť aj svojpomocne, my Vám pomôžeme s výberom správneho materiálu a poskytneme naše know-how a dlhoročné skúsenosti v tomto obore. Pokiaľ je dom pred rekonštrukciou alebo ste kúpili či zdedili nehnuteľnosť s týmto problémom, je vhodné začať týmto typom prác, jednoducho odstrániť príčinu vlhnutia stien a následne riešiť dôsledky, ako opravy omietok, maľoviek.

 

Ako začať?

V prvom rade treba zistiť typ muriva, z ktorého je sanovaný objekt postavený. Rozdiel v injektážnom materiáli, resp. v samotnej technológii injektáže spočíva v tom, či je stena murovaná z kameňa, z plnej pálenej tehly, z nepálenej tehly, kombináciou tehly a kameňa, dutinkovej tehly atď. V prípade plnej tehly (či kameňa) sa volí iná technológia, ako keď je tehla dutinková. Ak sa jedná o plnú tehlu (pálenú či nepálenú, resp. kameň či kameň a tehla), na injektáž sa použije obvykle injektážny krém a ten sa aplikuje priamo do vrtov vytláčacím zariadením (ručná pumpa, vzduchová pumpa...).

Ak sa jedná o dutinkovú tehlu, technológia je mierne odlišná, vtedy odporúčame použiť injektážnu živicu, ktorá sa aplikuje patentovaným systémom kapilárnych tyčiniek – knotov priamo z nádobky.

Pred začatím samotnej injektáže je potrebné odstrániť poškodenú vlhkú starú omietku, odporúča sa 80cm nad viditeľnú vlhkosť na stene. Čiže ak máte viditeľnú mokrú stenu trebárs 15-20cm nad podlahou, je potrebné odstrániť omietku do výšky 1m nad podlahu. V prípade, že dom podstupuje rozsiahlu rekonštrukciu a sú odstránené podlahy, úroveň vrtov bude v úrovni podlahy. Ak sa podlaha nebúra, tak úroveň vrtov bude čo najnižšie nad podlahou. V ideálnom prípade do prvej viditeľnej vodorovnej škáry medzi tehlami, ale nie viac, ako 5cm nad podlahou. Rozostupy vrtov sa odčítajú z tabuľky, pri bežných hrúbkach stien je táto vzdialenosť obvykle 10cm. Pri tenkých priečkach to môže byť trebárs 12cm, pri hrubých stenách napríklad 8cm, podľa typu materiálu, množstva vlhkosti, zasolenia steny a podobne.

Pri nepálených tehlách volíme vzdialenosť vrtov cca 15cm. Nepálené tehly totiž nesmú úplne vyschnúť, inak hrozí, že sa rozpadnú. Optimálna vzdialenosť 10cm je práve kvôli tomu, že injektážny materiál sa vstrebe až 7cm od vrtu. Keďže vrty sú vzdialené od seba obvykle 10cm, vzniká ,,prepojenie,, vrtov injektážnym materiálom, ktorý obvykle upraví vlastnosti kapilár materiálu tak, že neumožní vode vzlínať smerom nahor. Materiál je vodoodpudivý, čiže takouto trvalou chemickou úpravou vlastností materiálu sa mení fyzika putovania vody v konštrukcii, voda cez takúto bariéru neprejde.

Vŕtame 95% hrúbky steny, pozor, nie celú hrúbku steny (snažíme sa zastaviť vŕtanie cca 2-3cm pred úplným prevŕtaním steny). Vrty je potrebné vyčistiť stlačeným vzduchom.

Nasleduje samotná injektáž, v prípade injektážneho krému sa tento krém natlačí do vrtu tak, aby ho celý vyplnil. Behom 1-2dní sa krém úplne ,,stratí,, - vstrebe sa do muriva.

V prípade injektážnej živice sa do vyčisteného vrtu vložia kapilárne tyčinky po celej dĺžke vrtu, do vrtu sa vloží plastový uholník, na ktorý sa položí injektáža kartuša otvorenou stranou smerom dole do kapilárnej tyčinky. Touto tyčinkou injektážna hmota putuje do vrtu a vstrebáva sa do muriva. Tento materiál má také chemické vlastnosti, že vytlačí vodu a nahradí ju sebou samým. V podstate je to syntetický vosk, čiže vosk spôsobí, že voda nebude mať možnosť ďalej vzlínať. Kartuše sa ponechajú namieste cca 2 dni (maximálne však 7 dní). Obvykle sa ale behom prvých dvoch dní kartuša vyprázdni a môže sa dať dole. To, čo sa behom 7 dní nevstrebe, sa môže zo steny odstrániť, stena už je nasýtená. Viac o tomto systéme sa dočítate v tomto článku.

Následne sa kapilárne tyčinky buď odstránia alebo sa skrátia tak, aby sa úplne vložili do vrtu navždy. Diery po vrtoch sa zamažú vysprávkovou maltou.

To isté v prípade použitia injektážneho krému, diery sa vyspravia. Ďalej prichádza sanačný ,,spritz,, - prednástrek pred sanačnými omietkami, hrubá sanačná omietka o hrúbke aspoň 2cm a finálna jemná štuková sanačná omietka.

Vrchná sanačná omietka je vo farbe ,,starobiela,, a odporúča sa nemaľovať. Pokiaľ je požiadavka na farebné steny, je nutné použiť paropriepustnú farbu (farby umožňujúce difúziu vodnej pary – aby sa zostatková vlhkosť nad injektážnymi vrtmi mohla bezpečne odpariť a tak dosušiť steny, aby opäť vzniklo prostredie, ktoré bude zdravé a príjemné pre život.

 

                                                                                                                                                                                                                                   Ing. Ján Lukačovič