Iskrová skúška

Iskrová skúška alebo skúška tesnosti fólie je proces, pri ktorom sa kontroluje tesnosť fólie pomocou elektrického oblúka na to určeným detekčným zariadením. Vhodné je pre kontrolu starších fólií, obzvlášť ak strecha zateká, je však možné kontrolovať aj nové fólie napríklad pri novostavbách, kde je potrebné overiť celistvosť hydroizolačného systému pred zakrytím nasledujúcimi konštrukciami (napríklad priťaženie strechy štrkom, zabetónovanie podlahy na hydroizolačnú fóliu spodnej stavby a podobne).

Detekčné zariadenie sa pripojí na testovanú konštrukciu (uzemní sa) a testovacia elektróda sa posúva po kontrolovanom povrchu fólie. Zariadenie vytvára elektrické pole pod fóliou a fólia tvorí elektrický izolant. Pokiaľ je niekde vo fólii diera, je porušená alebo zle zvarená, elektróda toto miesto určí elektrickým oblúkom a typickým iskrením cez túto netesnosť. Elektrickú vodivosť inak nevodivých stavebných materiálov (napr. tepelno-izolačná vata alebo polystyrén) zaručí samotná voda, ktorá zatiekla cez hľadanú netesnosť.

Pre zaručenie vysokej úspešnosti hľadania netesností a dier pri nových fóliách sa zaručí použitím detekčnej fólie priamo pod hydroizolačnú fóliu, na ktorú sa zapojí detekčné zariadenie, vtedy je úspešnosť najvyššia. Ponúkame skúšku tesnosti Vašej fólie, starej alebo novej.

 

c88cc5cc-2be9-4720-bb5b-0720c453430a  a2e25e91-ee3c-4b1d-9a9d-d35017479cbf  eb2c4975-9a3e-4523-b310-4ee8bf058961  f6d5a888-9562-4dd0-951b-70526c6c120a