Hydroizolácia pivnice svojpomocne

Ako na hydroizoláciu pivnice svojpomocne?          

Vlhkosť v pivnici je spôsobená najmä spodnou vodou a  vplyvom poškodenia hydroizolačného systému alebo nedostatočnou resp. nefunkčnou hydroizoláciou. Vtedy dochádza k priesakom vody a zemnej vlhkosti cez obvodové steny a podlahy do interiéru pivnice. Táto skutočnosť má za následok poškodenie vnútorných omietok stien, podláh a rozrušovanie stavebných materiálov. Keďže v pivnici je väčšinou vetranie nedostatočné, nemôžeme tak prípadnú vlhkosť odvetrať.

 

Aké vlastnosti má mať hydroizolačný materiál?

Pre úspešnú hydroizoláciu by ideálny produkt mal mať nasledovné vlastnosti:

 • Hydroizolačný produkt sa musí neoddeliteľne spojiť s podkladom a tým pádom nemôže byť odtlačený tlakom vody.
 • Materiál musí umožňovať difúziu vodnej pary, takže vodná para môže prenikať cez vytvrdnutý povrch.
 • Produkt musí odolávať vodnému tlaku z negatívnej strany.
 • Mal by sa jednoducho aplikovať
 • Produkt by mal obsahovať kryštalizujúce látky, ktoré utesnia aj  drobné, sekundárne trhliny.

 

Hydroizolačný systém pre izoláciu z pozitívnej aj negatívnej strany.

Najčastejším riešením je vodotesne zabezpečiť steny z vnútornej strany. Materiál KÖSTER NB1 GREY kombinuje všetky tieto vlastnosti. Môže byť použitý proti zemnej vlhkosti, tlakovej aj netlakovej vode. KÖSTER NB1 GREY je hydroizolačná, tesniaca suspenzia s kryštalizujúcimi a kapiláry tesniacimi zložkami. Je odolný voči tlaku vody o veľkosti 13 barov na negatívnej strane (130m vodný stĺpec) a nevyžaduje odstránenie vlhkosti.

 

Ako svojpomocne zaizolujete pivnicu? Podrobný postup nájdete nižšie v článku.

 

Zvolený typ minerálnej hydroizolácie KÖSTER NB1 GREY je vhodný na aplikáciu pre všetky typy minerálnych povrchov.

Zámena materiálov a postupu aplikácie nie je prípustná!

 

 1. Pred aplikáciou je nevyhnutné odstrániť pôvodnú omietku zo stien, keramickú dlažbu z podlahy. Odstráňte aj všetky nesúdržné a poškodené časti ako napr. nesúdržné časti debniacich tvárnic stien, či cementového poteru podlahy. Betónový povrch je potrebné prebrúsiť tak, aby došlo k otvoreniu pórov konštrukcie, čo bude mať za následok preniknutie hydroizolačnej vrstvy do podkladu. Takto prebrúsený povrch sa následne vyčistí, zbaví prebytočného prachu a poškodených, uvoľnených častí.
 2. V prípade, že steny či podlaha budú obsahovať drobné miesta priehlbín či kavern, je možné tieto miesta vyspraviť vysprávkovou maltou KÖSTER Repair Mortar Plus.
 3. Prestup kanalizácie cez obvodovú suterénnu stenu je potrebné riadne utesniť materiálom KÖSTER KB-Flex 200.  Postup nájdete vo videu.
 4. V styku medzi zvislou stenou a podlahou sa vytvorí nábehový fabión. Na realizáciu fabiónov použite vysprávkovú maltu KÖSTER Repair Mortar Plus, ktorá je odolná voči tlakovej vode. Odporúča sa, aby polomer oblúka fabiónu mal 5cm. Rovnako tak sa táto vysprávková malta použije aj na miestach, kde bude potrebné časť povrchu reprofilovať napr. vo vylomení rohu debniacich tvárnic a vyplnenie veľkých škár medzi tehlami a pod.
 5. Vyčistený a vyspravený povrch stien a podlahy sa následne napenetrujte náterom KÖSTER Polysil® TG 500. KÖSTER Polysil® TG 500 je riedky kvapalný produkt na báze kombinácie polymérov a silikátov na ochranu minerálnych podkladov. Na zasolených a vlhkých podkladoch vedie k redukcii množstva pórov a tým znižuje riziko vzniku možných výkvetov kryštalizujúcich solí.
 6. Následne, na riadne pripravený podklad bude aplikovaná vodonepriepustná, minerálna hydroizolácia KÖSTER NB1 Grey, ktorá sa mieša s KÖSTER Koster NB1 Flex. Aplikovaná bude min. v dvoch až troch vrstvách. Každá ďalšia vrstva je aplikovaná až po úplnom zaschnutí tej predchádzajúcej. Pred aplikáciou ďalšej vrstvy je potrebné povrch mierne navlhčiť. Vrstvy sa aplikujú vždy kolmo jedna na druhú.
 7. Po úplnom zaschnutí a aplikácii poslednej vrstvy bude povrch ošetrený nástrekom KÖSTER Polysil® TG 500, ktorý celý povrch pevne uzavrie.
 8. Pre dosiahnutie krajšieho vzhľadu stien je možné na KÖSTER Polysil® TG 500 aplikovať sanačnú omietku KÖSTER Restoration Plaster Grey. Sanačná omietka sa aplikuje najskôr ako sanačný prednástrek „spritz“ z tejto omietkovej zmesi najskôr po 7 dňoch od aplikácie Koster NB1 Grey a následnej aplikácie sanačnej omietky. Následne na to sa aplikuje KÖSTER Fine Plaster vo farbe starobiela. V prípade, že sa rozhodnete steny ešte premaľovať, je mimoriadne dôležité použiť iba maľovky vhodné na sanačné omietky s vysokou paropriepustnosťou.

 

Ako na aktívne priesaky? Izolácia z negatívnej strany za prietoku vody.

V prípade, že by bol na mieste pozorovaný priamy priesak vody do interiéru, tak ešte pred začatím sanačných prác použite vysoko reaktívny prášok KÖSTER KD 2 Blitz s extrémne krátkym časom tuhnutia. Z prášku je potrebné si vyformovať guľu, vytlačiť z nej vzduch a následne ju pritlačiť na priesak a podržať, pokiaľ sa voda nezastaví.

Vedenie  elektroinštalácie v priestore.

Vzhľadom na to, že elekroinštalácia sa nesmie zasekávať alebo vŕtať do už zhotovenej hydroizolačnej stierky, je potrebné kabeláž kotviť iba po stene na pomocné profily alebo káblové lišty, ktoré sa k podkladu prichytia lepidlom.

Tiež je možné vopred vysekať drážky na kabeláž, do ktorých sa aplikuje hydroizolačný náter. Potom vložiť kabeláž a zaomietať. Tým sa neporuší hydroizolačný náter ďalšími prácami.

                                                                                                                                    

Prístup k informačným videám:

 1. Aplikácia hydroizolačného systému  
 2. Aplikácia utesnenia okolo prestupov cez suteréne steny

 

                                                                                                                                                                                          technický manažér - Ing. Ján Lukačovič