Blog, Strana 2

Injektáž železobetónových konštrukcií

V predošlých článkoch sme povedali pár slov k beztlakovej injektáži vlhkého muriva (t.j. článok ,,Chemické podrezanie muriva bez zásahu do statiky,, alebo článok ,,Mechanické verzus chemické podrezani...

Mechanické podrezanie vs. chemické ,,podrezanie,, muriva

Čo je to (mechanické) podrezanie muriva? Podrezanie muriva (alebo podrezanie domu) a jedna z metód pre zabránenie vode vzlínať murivom.  Vlhkosť v interiéri znižuje kvalitu bývania, resp. znemož...

Chemické "podrezanie" muriva bez zásahu do statiky stavby

Beztlakový injektážny systém Koster Crisin 76 Concentrate Koster Crisin 76 Concentrate je tekutá syntetická živica pre injektáž muriva proti vzlínajúcej vlhkosti v prípade vysokej vlhkosti a obsahu s...

Ako ochrániť stavbu proti zemnej vlhkosti

Ako ochrániť stavbu proti zemnej vlhkosti a použitie hydroizolačnej stierky KÖSTER Bikuthan 1C Veľmi často sa stretávame s nesprávnym ukončením hydroizolačnej vane pri nepodpivničených objektoch...

12 dôvodov pre hydroizoláciu KÖSTER 21

Tekutá hydroizolácia bielej farby. 1. Elastická a prekleňujúca trhliny. 2. Pre vnútorné a vonkajšie použitie s výbornou UV odolnosťou. Odoláva soliam, hydrolýze a účinkom zimy (cykly zmrazovania/roz...

Chemické podrezanie muriva

Čo je to podrezanie muriva? Podrezanie muriva (alebo podrezanie domu) je jedna z metód pre zabránenie vzlínaniu vody murivom a tým znižovať kvalitu bývania, resp. znemožniť využitie daného pries...

Hydroizolácia z negatívnej strany

Čo je to hydroizolácia z negatívnej strany? V bežných podmienkach základových pomerov sú pozemné stavby proti vode chránené hydroizoláciou z pozitívnej strany konštrukcie.Jednoducho povedané stavba j...