Opravy strešných fólií

Ako opraviť strešnú fóliu? 

Prienik vody cez strešné fólie môžeme zaznamenať, keď povolí niektorý zo spojov, najčastejšie niektorý zo zložitých ťažko realizovateľných detailov. Sú to najrôznejšie nepravidelnosti na streche, prestupy konštrukcií, komínov, káblov, strešné vpuste a iné. Nie sú výnimkou ani netesnosti v líniovom spoji na ploche. Z praxe sa často stretávame aj s prerazenou fóliou, kedy sa na streche nájde nejaký ostrý predmet.

Môže to byť ostrý kamienok z topánky, orechová škrupina, ktorú nanosia vtáky atď. Chodením po streche sa môže zašliapnutím niečoho ostrého fólia prepichnúť. Fóliové strechy, obzvlášť tie nechránené ďalšími vrstvami nie sú určené pre trvalé zaťaženie chôdzou (s výnimkou občasných servisných úkonov, revízií a pod.). Je teda možná oprava strešnej fólie?

Ak je fólia poškodená...

Pokiaľ sa strecha predsa len poškodí, fóliu je možné opraviť. V prípade, že fólia je nová alebo nemá viac, ako pár rokov (záleží od typu fólie, výrobcu...) je možné dieru či poškodenie zavariť záplatou. Ak je fólia staršieho dátumu výroby, je vysoko pravdepodobné, že oprava strešnej fólie privarením záplat už nebude možná. Je to spôsobené degradovaním materiálu, z ktorého je fólia vyrobená. Týka sa to hlavne starších PVC fólií, z ktorých sa postupom času odparujú a odplavujú zmäkčovadlá a z ohybnej PVC fólie sa stane stvrdnutý málo ohybný plast, ktorý ma tendenciu sa lámať, prípadne povoľujú spoje.

Takúto starú fóliu už nie je možné zvárať a v prípade naozaj starej fólie nepomôže ani šikovný zvárač fólií. Bohužiaľ sme sa stretli aj ,,low cost,, typmi fólií, ktoré boli už po 2 rokoch problémové. Pri extrémne zničených fóliách vieme využiť aj technológiu Canada Rubber N500 a fóliu zalepiť záplatou s tekutou gumou - hlavne v prípade, ak je nutná rýchla svojpomocná oprava strešnej fólie.

Pri návrhu fóliového hydroizolačného systému (trebárs strechy) môžete použiť hydroizolačnú fóliu KÖSTER TPO vyrobenú z pružného polyolefínu s vysokou rozmerovou stabilitou a odolnosťou voči perforácii. Membrány KÖSTER TPO sú UV-stabilné, odolné voči starnutiu, mikroorganizmom a môžu byť aplikované priamo na staré bitúmenové membrány. Vyznačujú sa ekonomickou pokládkou. (Ušetriť sa dá napríklad nepoužitím separačnej geotextílie, TPO fólie sú kompatibilné s bitúmenami či polystyrénom, nereagujú spolu.)

Ak neviem zistiť miesto poruchy...

V prípade, že strecha zateká, ale nevieme pohľadom a kontrolou zistiť, kde sa netesnosť nachádza, pomôže tzv. iskrová skúška. Technik na streche (alebo teda na poškodenej fólii) pripojí zariadenie, ktorým prechádza postupne po celej ploche strechy a hľadá netesnosti. Zariadenie cez netesnosti a diery iskrí, čím odhalí deravú fóliu. Diera sa označí obvykle UV odolnou fixkou a diery sa očíslujú. Pri oprave fólie potom postupujeme od diery č.1 až po posledné číslo v poradí, aby sme si boli istí, že sme žiadnu dieru nevynechali.

Sťažené podmienky plochých striech

V prípade, že fóliová strecha je chránená pred UV žiarením a zaťažená štrkom, je nutné štrkovú vrstvu odstrániť, tiež odstrániť geotextíliu. Fóliu treba umyť, aby bolo možné vôbec začať s hľadaním porúch. Tento proces je obvykle nutné rozdeliť na viac etáp, keďže ťažký štrk sa nedá nahromadiť na jednu hromadu kvôli preťaženiu strešnej konštrukcie a obvykle ani zniesť dole, treba ho presúvať postupne po streche vo viacerých etapách. Postupne obnažiť časti strechy, umyť, identifikovať poruchy a prebehne oprava strešnej fólie, rozvinúť novú separačnú vrstvu - geotextíliu a štrk rozprestrieť naspäť.

Ďalej pokračovať ďalším úsekom s tým istým postupom, čo je náročné na logistiku (pracovníci sa odpratanie štrku, pracovník na iskrovú skúšku, pracovník na opravu netesností, znova pracovníci na rozprestrenie štrku a znova ten istý postup v ďalšej etape).

Ešte náročnejšia situácia nastáva, ak je typ strechy tzv. ,,obrátená strecha,,. Tam sú na hydroizolačnej fólii poukladané dosky tvrdeného polystyrénu (styroduru) ako tepelná izolácia a tá je priťažená štrkom. Tu sa pridáva ešte rozobratie a uskladnenie dosiek, ktoré sú síce ľahké, ale majú veľký objem. A samozrejme precízne ich poukladať naspäť, aby sme po oprave neoslabili tepelno-izolačnú schopnosť strechy.

 

Náročné strešné detaily

Extra starostlivosť treba venovať strešným detailom, prestupom konštrukcií cez hydroizolačnú vrstvu strechy alebo precízne vyhotovených zložito tvarovaným detailom. Toto sú obvykle prvé podozrivé miesta, na ktoré sa prihliada, ak strecha zateká. Sú to totiž miesta, kde sa vyskytuje veľké množstvo malých záplat, aby sa dali vyhotoviť rohy, kúty, úžľabia a rôzne časti striech, kde sa stretáva viac strešných rovín. Pri rôznych spojoch a záplatách vo veľkom počte často vznikajú chyby, nedostatočné zvarenie alebo jednoducho prvé povolia degradáciou strešnej fólie. Oprava strešnej fólie často stojí práve na takýchto detailoch.

Záver

Ak sa chystáte stavať a stále nie ste rozhodnutí, aký typ domu by ste chceli... či modernú ,,kocku,, alebo klasický domček so šikmou strechou? Z praktického hľadiska je vhodné vyberať si tvary a typy konštrukcií, ktoré najrýchlejšie odvedú vodu preč od stavby. Ak už plochú strechu, tak voliť, ak je to možné, väčšie spády 6-8% a viac (nie minimálne 1%né spády) a strechu čo naviac plochú (bez výčnelkov, vytŕčajúcich konštrukcií a rôznych zbytočných architektonických prvkov) a bez vrstiev, ktoré zadržiavajú vodu. Ak uvažujete o zelenej streche alebo o rôznych netypických riešeniach, riešte to vo fáze projektu, aby konštrukcie boli správne navrhnuté a aj vo fáze vyhotovenia, aby konštrukcie boli správne zrealizované.

 

                                                                                                                                                                                                                                  Ing. Ján Lukačovič