Chemické podrezanie muriva

Čo je to podrezanie muriva?

Podrezanie muriva (alebo podrezanie domu) je jedna z metód pre zabránenie vzlínaniu vody murivom.

Príčinu vlhkosti v interiéri riešime komplexne, voda v dome má svoju príčinu, ktorú je potrebné v ideálnom prípade nájsť, odstrániť a tým zamedziť ďalšiemu šíreniu vlhkosti v dome. Podrezanie múrov zamedzí pohybu vody z podložia cez múry do interiéru. Tento zákrok je však voči domu, či už starému alebo novému veľmi agresívny, prakticky sa vyhotoví niekoľkomilimetrový rez popod celý dom (alebo jeho sanovanú časť) a do vzniknutej škáry sa natlačí nová hydroizolácia.


Môžu to byť podľa preferencií napr. hydroizolačné plechy alebo rôzne typy fólií, napr. polyetylénové. Dokonca sa používajú aj klasické bitúmenové pásy, ktoré sú na poškodenie najviac náchylné. Následne si dom opäť ,,sadne,, čo môže byť príčina statických porúch, väčších či menších trhlín a pod. Samotné rezanie spôsobuje sekundárne problémy, ako extrémne množstvo prachu, hluku, hrozí poškodenie potrubných či káblových rozvodov domu, poškodenie fasády, omietok, obkladov v kúpeľniach.
Tiež pre použitie technológie podrezávania je potrebný manipulačný priestor okolo domu, z tých praktických napríklad dobré susedské vzťahy kvôli prístupu na pozemok alebo upratovaniu. Pravdepodobne tiež nebude možné počas prác dom obývať.

Podľa rozsahu prác a závažnosti poruchy je vhodné riešiť hydroizoláciu stavby komplexne, riešiť tzv. ,,hydroizolačnú vaňu,, ako celok. Čiže je nutné napojiť novú hydroizoláciu stien s pôvodnou hydroizoláciou objektu alebo vyhotoviť kompletne novú hydroizolačnú vaňu. To predstavuje vybúrať podlahy, natiahnuť úplne novú hydroizoláciu, napojiť ju na hydroizoláciu pod stenami a naspäť vyhotoviť podlahy v dome. Tieto práce sa obvykle robia pri starých objektoch a kompletných rekonštrukciách, ak má objekt vážne problémy s vlhkosťou. Týmto spôsobom vznikne úplné nová hydroizolačná vaňa. Pri lokálnych poruchách sa obvykle rieši iba daná časť domu.

Samozrejmosťou je individuálny prístup ku každému objektu, každý je iný, inak postavený, v iných základových pomeroch s iným zložením podzákladových vrstiev, s pivnicou či bez, s rôznou možnosťou prístupu a v konečnom dôsledku s inou poruchou. Metóda odstránenia vlhkosti z domu sa teda nastavuje na mieru pre každý dom či iný objekt, jej súčasťou je veľmi podrobná obhliadka poruchy a domu ako celku, okolitých pomerov, vyhotovia sa prípadne sondy, ak neexistuje dostatočná projektová dokumentácia.


Odstránenie vlhkosti je obvykle kombináciou dvoch aj viacerých metód. Zbytková vlhkosť nad úrovňou podrezania sa vysušuje z muriva rýchlejšie pomocou sanačných omietok, ktoré svojimi vlastnosťami umožňujú rýchle odparovanie vody z povrchu omietky a tým pádom z konštrukcie.

Čo je to chemické podrezanie muriva?

Chemické podrezanie muriva v princípe vytvára presne taký istý efekt, ako mechanické podrezanie, ale k stavbe samotnej nie je taký invazívny a agresívny. Stavba ,,netrpí,, a neobjavujú sa žiadne dosadacie trhliny či praskliny či problémy so statikou. Taktiež nehrozia sekundárne problémy, menej prachu a hluku, znižuje sa pravdepodobnosť poškodenia potrubných, elektrických či iných rozvodov domu, nie je nutné likvidovať obklady.

Nie je nutný taký manipulačný priestor okolo domu a v prípade nemožnosti prístupu na susedný pozemok (zakázaný alebo nemožný vstup, zlé susedské vzťahy a pod.) je možné pracovať aj zvnútra z interiérovej strany. Veľký bonus je ten, že nie je nutné opustiť dom počas prác a pri samotnej práci nevzniká veľa odpadu. Upratovanie potom nie je tak časovo náročné.

Pri chemickom ,,podrezaní,, sa vytvára líniová bariéra v stene za pomoci injektážnych hmôt. Jednou z možností je materiál KOSTER CRISIN 76 Concentrate, alebo materiál KOSTER CRISIN Cream. Tieto materiály zmenia vlastnosti kapilár a nedovolia vode vzlínať smerom nahor. Podľa typu materiálu (tehly, kameň, zmiešané murivo a ďalšie), hrúbky steny, typu poruchy sa zvolí typ injektážnej hmoty, vzdialenosti vrtov sú obvykle od seba 10cm. Hĺbka vrtov na cca 90% šírky steny (resp. cca 5cm od konca steny).

Vrty sa beztlakovou metódou naplnia injektážnou zmesou, ktorá sa behom pár dní vstrebe do steny a dostane sa až 7cm od samotného vrtu. Keďže vrty sú vo vzdialenosti obvykle 10cm, tak línia vrtov vytvorí pre vodu nepriepustnú líniovú bariéru popod celou injektovanou dĺžkou steny.

Rozdiel medzi vlhkou stenou pod líniou injektáže a už vysychajúcou stenou nad úrovňou injektáže je badateľný už druhý deň. Injektážna hmota sa behom nasledujúcich dní úplne absorbuje. Jeho pôsobenie je trvalé a tiež je odolný voči agresívnym látkam bežne sa vyskytujúcim vo vzlínajúcej vode, ktorá rozpúšťa a berie so sebou všetko, čo cestou do domu stretne. Prázdne diery po vrtoch sa opravia vysprávkovou maltou.

Týmto je príčina vlhkých múrov odstránená a zostatková vlhkosť sa vysúša sanačnými omietkami. Pre urýchlenie efektu vysúšania sa v línii vrtov (obvykle soklová časť steny) osadia odvetrávacie lišty, ktoré svojimi vetracími otvormi umožnia priamy prístup k vlhkej stene a urýchľujú sušenie. Soklové lišty sú zapracované do omietok, sú bielej farby a na sanovanej stene nepôsobia rušivo.

 

                                                                                                                                                                                                                           Ing. Ján Lukačovič