Inštalácia TPO

Mechanicky ukotvené fólie 

Najbežnejším spôsobom inštalácie TPO membrán je mechanické ukotvenie. Fólia sa mechanicky upevňuje na strešnú konštrukciu skrutkami, ktorá môže pozostávať buď z dreveného plášťa, trapézového plechu alebo betónovej dosky.

Membrána sa spravidla upevňuje cez tepelnú izoláciu, čo si vyžaduje špeciálne upevňovacie prvky. Zvarenie okrajov fólií zabraňuje prenikaniu vody do konštrukcie. Vďaka svojej veľkej kompatibilite s rôznymi materiálmi je membrána KÖSTER TPO vhodná na použitie aj pri renovácii strešných hydroizolačných systémov.

Membrána KÖSTER TPO môže byť pripevnená priamo k spodnej konštrukcii bez odstraňovania starého hydroizolačného systému, pokiaľ je podklad neporušený a štrukturálne aspekty podkladu nenasvedčujú opaku.

Mechanické upevnenie umožňuje rýchlu inštaláciu a poskytuje vysokú odolnosť proti zaťaženiu vetrom bez dodatočného zaťaženia hydroizolačného systému.

Strešná konštrukcia je teda pomerne ľahká. Mechanické upevnenie navyše zaručuje, že membrána nemôže skĺznuť ani na šikmých strechách. 

 

Metal_roof_1     Metal_roof_3     strecha kovovy podklad

 

 

Lepené TPO fólie

Membrána KÖSTER TPO F má zo spodnej strany špeciálne polyesterové rúno (fleece povlak), ktoré zvyšuje priľnavosť polyuretánového lepidla KÖSTER. Výsledkom je vysoká priľnavosť a dokonalé spojenie s podkladom. Spoje tejto fólie sa zvaria tak isto, ako aj pri mechanickom ukotvení.

Tento typ montáže sa používa vtedy keď strecha nie je vhodná na mechanické upevnenie, nosná konštrukcia nedokáže absorbovať potrebné zaťaženie alebo sú tam veľmi hrubé izolačné vrstvy. 

Samolepiaca hydroizolačná membrána
Jednoduchá, rýchla a bezpečná pokládka strešných samolepiacich fólií KÖSTER. Lepenie prebieha cez samolepiacu vrstvu na vhodné podklady. V prípade potreby sa podklad napenetruje základným náterom KÖSTER TPO SK Primer. 

Niekedy sa stáva, že nie je možné vŕtať do stropnej dosky z konkrétnych dôvodov (napr. kvôli tomu, že môže byť problematické kotvenie - horší stav podkladu, prípadne kvôli káblom, atď.).

V týchto prípadoch môže byť lepenie strešných membrán KÖSTER TPO vhodným riešením.

 

 

 Lepenie TPO 1     Lepenie TPO2     Lepenie TPO 3

 

Voľné položenie TPO fólie

Rýchly a bezpečný spôsob inštalácie membrán KÖSTER TPO je voľné ukladanie so záťažou a teda bez potreby upevnenia k podkladu, pretože membrána je chránená zvoleným balastným systémom.

Vzhľadom na hmotnosť konkrétneho typu záťaže, prípadne zelenej strechy je potrebné pri výpočte zaťaženia strechy počítať už vopred s vyšším mechanickým zaťažením.

Typy balastných systémov, ktoré možno použiť na strešné membrány KÖSTER, sú:

- štrkový zásyp

- dlažba na terčoch

- finálna betónová vrstva

 

Strkovy ballast    položena dlazba    parkovanie

 

Zelené strechy 

Zelené strechy chránia hydroizoláciu a konštrukciu strechy pred teplotnými výkyvmi a klimatickými vplyvmi.

Extenzívna zelená strecha: Charakterizovaná vegetáciou, ktorá si vyžaduje minimálnu údržbu a bez trvalého zavlažovacieho systému. Tento druh strechy zahŕňa zeleň od rozchodníkov až po malé trávy, kvitnúce byliny, machy a častejšie sa vyskytuje na súkromných domoch alebo obytných budovách.

Intenzívna zelená strecha: Vyznačuje sa širokou škálou vegetácie, ktorá vyžaduje pôdu s väčšou hĺbkou a trvalú údržbu, ako aj zavlažovacie systémy. Tento druh strechy zahŕňa trávy, kvety, kríky a stromy rôznych druhov a bežne sa používa v komerčných budovách na vytvorenie oddychových, jedálenských alebo pracovných priestorov. Často zahŕňa cesty, chodníky a terasy, ktoré sú integrované s vegetáciou. Tento typ zatrávnenej zelenej strechy je vhodný iba pre strechy, ktoré znesú vyššie zaťaženie. Vrstva substrátu je tu totiž vyššia.

Zelené strechy vracajú do miest zeleň, o ktorú sme ich pri výstavbe ochudobnili. Každému je bližšie prostredie, ktoré je obklopené zeleňou v porovnaní s pohľadom na šedivé strechy a terasy.

Najviac je to viditeľné na terasách obytných domov, kde je inštalovaná pohľadová zelená strecha. Takáto realizácia zvyšuje architektonickú aj estetickú hodnotu budovy. Navyše je dokázané, že zeleň má na ľudí pozitívny psychologický efekt a intuitívne si vyberáme na bývanie nehnuteľnosť, kde dominuje zeleň.

 

Zelená strecha   Zelená strecha_2    Zelená strecha_3