Udržateľnosť

Sotva v žiadnom inom odvetví neexistuje väčší potenciál na úsporu energie a zdrojov ako v stavebníctve. Stavebný sektor spotrebúva suroviny a energiu vo veľmi veľkých množstvách. Ale nielen to: počas životnosti budov a infraštruktúry môže byť vplyv na prírodu prostredníctvom spotreby energie, opráv a údržby ešte väčší.

V tomto kontexte vnímame ako poslanie spoločnosti KÖSTER využívať ich špecifické know-how na to, aby prispeli k lepšiemu svetu, v ktorom sa žije lepšie. Svojimi produktmi a službami prispievame k predlžovaniu životnosti budov a znižovaniu potreby údržby. Tým sa znižuje spotreba energie a surovín počas celého životného cyklu budov. Naším cieľom je prispieť k novej, udržateľnej stavebnej kultúre.

Preto sú produkty KÖSTER bezpečné, odolné, šetrné k životnému prostrediu a sú vyrobené z obnoviteľných alebo recyklovateľných zdrojov, kedykoľvek je to možné.

 

Príklady:

  • Strechy, ktoré sú svetlej farby (biela alebo svetlošedá), odrážajú teplo a svetlo, takže sa strecha toľko nezohrieva a spotreba energie na klimatizáciu je znížená
  • Ľahké konštrukcie majú nižšie statické požiadavky, a preto vyžadujú menej surovín a energie vo fáze výstavby.
  • Strešné systémy s modernými tepelnoizolačnými systémami znižujú energetickú náročnosť budovy.
  • Zelené strechy hydroizolované našimi TPO hydroizolačnými membránami odolnými voči koreňom vracajú prírodu späť do oblastí, ktoré boli predtým uzavreté a nepoužívané, a prispievajú k lepšej mestskej mikroklíme.
  • Strešné konštrukcie so solárnymi článkami energiu generujú namiesto toho, aby ju spotrebovávali. V dôsledku toho sa musí vyrábať menej konvenčnej energie.
  • Odolné hydroizolačné systémy zaisťujú dlhú životnosť budovy, čím sa šetrí energia a suroviny.
  • Recyklovateľné materiály, TPO na báze PE, možno po ich životnosti znova použiť. Naše tesniace membrány neobsahujú PVC.
  • Rýchla a jednoduchá inštalácia šetrí čas a energiu.
  • Mechanicky pripevnené strešné systémy je možné po použití budovy jednoducho demontovať. Keď sa zamyslíte nad životným cyklom budovy, je to obrovská výhoda na konci jej životnosti, pretože rôzne použité produkty sa dajú jednoducho znova oddeliť a recyklovať.