Plesne a ich likvidácia systémom BMB

Zistite, čo sú to plesne, ako sa ich natrvalo zbaviť a v závere si zodpovedzte často kladené otázky.

Čo sú to plesne?

Plesne sú mikroskopické organizmy, ktoré sú súčasťou nášho životného prostredia a v prírode sa zúčastňujú na rozpade organických látok. Možno ich nájsť vo vzduchu, v pôde, na stenách i vo vode. Okom viditeľné sú až pri premnožení a prejavujú sa povlakmi pripomínajúcimi zamat alebo vatu. Na zasiahnutých miestach sa vytvoria zliate škvrny tmavého, sivého až čierneho, prípadne zelenkastého, niekedy hnedastého sfarbenia. Môžu byť zdrojom toxických látok preto ich výskyt v domácom prostredí predstavuje závažný problém pre zdravie obyvateľov.

 

Viac ako vlhkosť vzduchu je pre rozvoj plesní významnejšia kondenzácia vody a vlhkosť na povrchoch. Nárast plesní býva spôsobený nielen konštrukčno-stavebnými chybami s nesprávnou izoláciou spôsobujúcou zatekanie, ale aj nesprávnou údržbou bytov a nedostatočným vetraním. Plesne sa tak isto môžu objaviť aj v nových budovách v súvislosti s novým a vlhkým stavebným materiálom. V prípade napadnutia plesňou sa vyžaduje profesionálne a rýchle konanie – odplesnenie, nakoľko je ohrozené zdravie človeka pohybujúceho sa alebo žijúceho v priestoroch napadnutých plesňou.

Naša spoločnosť pracuje s najmodernejším systémom odstránenia plesní od rakúskeho výrobcu BMB Gebäudehygiene GmbH, ktorý je zárukou úplného odstránenia problému a nielen dočasného  povrchového očistenia.

Kontaktujte nás a pýtajte sa na odplesnenie vášho domu systémom BMB.

Odstránenie plesní systémom BMB

BMB Systém odstraňuje plesne a plesňové spóry až do hĺbky 3 cm, ako aj  iné toxické metabolické látky. Tie sú zachytávané do vody, odplavené zo steny a po aplikácii kompletne odstránené z ošetrovaného objektu. Preto po ošetrení BMB systémom nezostávajú žiadne plesňové alergény a toxíny v prostredí.

BMB systém je ekologicky odbúrateľný nakoľko neobsahuje žiadne toxíny, neobsahuje chlór, vodík, povrchovo aktívne látky, kyseliny, lúhy alebo iné nežiaduce látky a preto po jeho aplikácii neprichádza k zmenám v pH ošetrovaného povrchu. Prednosti BMB metódy sú v jej hĺbkovom pôsobení, ktoré zabraňuje ďalšiemu rastu a šíreniu plesní a ich spórov, nakoľko im  ošetrenie odbúra všetky látky potrebné pre ich rast a rozmnožovanie. Tento efekt zostáva aj na vlhkých a orosených povrchoch čo spôsobuje dlhodobé ošetrenie. BMB metóda je celosvetovo patentovaný spôsob odstraňovania plesní.

 

Aplikácia:

Odplesnenie sa vykonáva striekaním a pozostáva z 3 fáz, v každej fáze sa použije iná zložka systému, BMB 1, BMB 2 a BMB 3. Strieka sa ručným rozprašovačom (resp. spôsob aplikácie sa zvolí podľa veľkosti ošetrovanej plochy). Postup a význam jednotlivých fáz:

Fáza 1

Úlohou BMB1 je zvýšiť existujúce kapilárne vzlínanie a otvoriť mikrotrhliny ošetrovaného povrchu. BMB1 sa stará o to, aby sa zabezpečila čo najväčšia možná hĺbka vniknutia pre prostriedok BMB2. BMB1  sa viackrát strekne na plesňou postihnutú plochu. Je veľmi dôležité dbať nato, aby sa postriekali len viditeľné plesnivé oblasti, aby nedošlo k poškodeniu okolitých plesňou nenapadnutých plôch. Je dôležité dbať na to, aby sa stena postriekala len s takým množstvom tekutiny aké dokáže absorbovať. Po nastriekaní steny treba 7-10 minút čakať, aby sa mohla tekutina dobre vpiť do steny. Ošetrovaná plocha začína „nasávať“.

 zbavte sa plesní natrvalo

 

Fáza 2

BMB2 efektívne vyhubí riasy, machy, kvasinky a plesne. BMB2 sa nanesie na plesňou postihnuté miesta na stene. V tomto kroku metódy sa zaregistruje výrazný, chemický zápach. Opakuje sa nastriekanie prostriedku BMB2 vrátane následnej čakacej doby tak často, až kým zápach výrazne nezoslabne. Táto indikácia zápachu poukazuje nato, že zničíme všetky organické látky (mikroorganizmy a živiny), ktoré sa nachádzajú v stene.

 trvalá likvidácia plesní

Fáza 3

Pri kroku ošetrovania s BMB3 dôjde k bielemu speneniu. Tento optický indikátor ukazuje na to, či bola stena dostatočne ošetrená s prostriedkami BMB1 a BMB2. Odstránenie plesní je vtedy ukončené, keď následná vystupujúca tekutina nevykazuje ďalšie sfarbenia. Ak sa jedná o silné zamorenie steny plesňou, treba po prvom použití prostriedku BMB3 zopakovať celý postup ( začínajúc prostriedkom BMB1).

Dezinfekčný prostriedok vykazuje v murive vysokú trvácnosť, ale v zemi sa dokáže ľahko biologicky rozložiť. Použitý výrobok je pre ľudí neškodný a preto sa môže bezpochyby použiť v obytných priestoroch a jedálňach. A odplesnenie je hotové.

Po ukončení odstraňovania plesní s výrobkami BMB sa musia priestory poriadne vyvetrať. Hoci sa na ošetrovaných povrchoch po správnom použití metódy od firmy BMB nenachádzajú žiadne nebezpečné látky, tak sa napriek tomu vo väčšine prípadov po odstránení plesní ešte vyskytujú chemické reakcie v materiáloch až po dobu 80 hodín. To znamená, že môže dôjsť počas tohto časového obdobia k zvýšenej tvorbe kyslíka v miestnostiach a preto sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie.

Pri lokálnych zamoreniach plesňou, kde sa pleseň vyskytuje v jednom kúte alebo rohu, je ideálne použitie BMB System Profi-pack. Ak si nie ste istí rozsahom zamorenia alebo sú plesne viditeľne rozšírené kontaktujte nás a pýtajte sa na odplesnenie vášho domu systémom BMB vo väčšom rozsahu, prídeme, obhliadneme, odmeriame rozsah zamorenia, navrhneme rozsah prác a odstránime plesne z Vášho domu.

Pozrite si krátke video, ako BMB Systém funguje:

BMB Systém – FAQ

Otázka č.1: 

Prečo je dôležité, že sa BMB metóda aplikuje bez mechanického zásahu do ošetrovaného objektu (kefovanie, drhnutie, frézovanie)?

Odpoveď: Pri akomkoľvek mechanickom ošetrení povrchu dochádza k jeho poškodeniu. V závislosti na použitej metóde vznikajú na povrchu mikro-drážky, otvory a žliabky, ktoré nie sú voľným okom viditeľné. Toto prostredie vytvára ideálne podmienky pre lepšie usadenie rôznych  plesní a mikroorganizmov čo sťažuje ich vyhubenie.

Otázka č.2:

Prečo môžu byť priestory po ošetrení BMB metódou použité bez obmedzení, aj ľuďmi s alergiou na plesne?

Odpoveď: BMB metóda odstraňuje plesne a plesňové spóry až do hĺbky 3 cm, ako aj  iné toxické metabolické látky. Tie sú zachytávané do vody, odplavené zo steny a po aplikácii kompletne odstránené z ošetrovaného objektu. Preto po ošetrení BMB systémom nezostávajú žiadne plesňové alergény a toxíny v prostredí.

Otázka č.3:

Prečo povrch steny napadnutý plesňou nemusí byť mechanicky odstránený?

Odpoveď: Nakoľko metóda BMB využíva apsorbciu povrchu, dochádza k hĺbkovému ošetreniu a následnému vyplaveniu všetkých plesní a plesňových spórov. Pri tomto spôsobe odstraňovania plesní odpadá nutnosť búracích prác a tým pádom nedochádza k zaprášeniu prostredia.

Otázka č.4:

Sú použité v BMB produktoch toxíny?

Odpoveď: Nie – BMB systém je ekologicky odbúrateľný, nakoľko neobsahuje žiadne toxíny, neobsahuje chlór, vodík, povrchovo aktívne látky, kyseliny, lúhy alebo iné nežiaduce látky. Preto po jeho aplikácii neprichádza k zmenám v pH ošetrovaného povrchu.

Otázka č.5:

Prečo je BMB metóda trvácna?

Odpoveď: Prednosti BMB metódy sú v jej hĺbkovom pôsobení, ktoré zabraňuje ďalšiemu rastu a šíreniu plesní a ich spórov, nakoľko im ošetrenie odbúra všetky látky potrebné pre ich rast a rozmnožovanie. Tento efekt zostáva aj na vlhkých a orosených povrchoch čo spôsobuje dlhodobé ošetrenie.

Otázka č.6:

Prečo sa odplesňovanie v metóde BMB nevykonáva aerosólovým rozprašovaním?

Odpoveď: Lebo aerosólové rozprašovanie biocídov deaktivuje prenosové cesty vzduchom iba na krátky čas. Keďže absorpčné časti ošetrovaného povrchu, ktoré obsahujú plesne, vyžadujú priamy styk aktívnych častíc pre ich rozšírenie, aerosólovým rozprašovaním sa môže dosiahnuť krátkodobá dezinfekcia celého vzduchu. Avšak správny spôsob je nástrek priamo na infikované povrchy. Aerosólové rozprašovanie nemá žiaden vplyv na plesne, ktoré sú umiestnené hlboko vo vnútri povrchu. Preto sa aerosólové rozprašovanie na hĺbkové odplesňovanie povrchov nikdy nepoužíva.

Otázka č.7:

Môžem zmiešať BMB s farbou?

Odpoveď: Nie, pri aplikácii BMB systémom nedochádza k poškodeniu existujúceho náteru, preto nie je potrebné aplikovať dodatočný náter. Vo výnimočných prípadoch by mohlo dôjsť k poškodeniu náteru, čo je zapríčinené nesprávnou aplikáciou farby alebo dlhodobou aktivitou plesne.

Otázka č.8:

Prečo nie sú ostatné produkty také trvácne ako BMB?

Odpoveď: Bežne dostupné produkty sú zriedené biocídy na báze chlóru a QAV. Je pravda, že chlór povrch vybieli a QAV zlúčeniny povrch dezinfikujú, ale odumreté plesňové spóry zostávajú uväznené v ošetrovanom povrchu čo vytvára ešte lepšiu živnú pôdu pre opätovný vznik plesní. Účinok je preto krátkodobý a aplikáciu týchto produktov je nutné pravidelne opakovať.

Otázka č.9:

Aký je rozdiel medzi dezinfekciou plesne a odstraňovaním plesne?

Odpoveď: Pri použití bežne dostupných prostriedkov na odstránenie plesne dochádza len  k povrchovému zničeniu a dezinfekcii plesne, čo možno dokázať napr. ATP meraním alebo UV metódou (tieto testy detekujú odumreté mikroorganizmy). BMB metódou dochádza k úplnému mikro-mechanickému odstráneniu (vyplaveniu) všetkých zložiek plesne z ošetrovaného povrchu.