BMB Systém, Profi-pack, likvidácia plesní

BMB Systém je produkt pre trvalú likvidáciu plesní a rias. Neprekrýva, nepremaľuváva, ale totálne likviduje a hĺbkovo odstraňuje plesne a spóry.

Môžeme doručiť do:
25.4.2024
Skladom
Značka: BMB
€29,90 / balenie €24,92 bez DPH €29,90 / 1 ks
Kategória: Hydroizolácie
Hmotnosť: 1 kg

Odplesnenie - BMB Systém

BMB Systém je produkt pre trvalú likvidáciu plesní a rias. Nie je to spôsob prekrytia plesní, či premaľovania. Nie je to dezinfekcia, je to absolútna konečná likvidácia plesní vrátane spórov hlboko v konštrukcii. BMB Systém Profi-pack je sada troch zložiek v troch fľaštičkách, ktoré sa postupne aplikujú striekaním. Zmesi sa absorbujú do plesňou zamoreného podkladu, nejde teda o mechanické odstraňovanie a pri správnej aplikácii nedochádza k poškodeniu povrchu, omietky či dokonca farby. BMB Systém teda okrem samotnej likvidácie viditeľnej plesne pôsobí aj hĺbkovo, zlikviduje a vyplaví odumreté plesne a spóry až z hĺbky 3cm. Odumreté zbytky sú odplavené z konštrukcie a kompletne odstránené z ošetrovaného povrchu. Po ošetrení systémom BMB nezostávajú žiadne plesňové alergény či toxíny v prostredí.

V prípade lokálneho výskytu plesní je použitie mini sady BMB Systém Profi-pack ideálne, sada vystačí na bezpečné ošetrenie 0,5m2 povrchu. V prípade plesňou napadnutých miestností či nebodaj celých objektov či fasád nás kontaktujte, prídeme, obhliadneme, zmeriame rozsah zamorenia, navrhneme rozsah prác a odstránime plesne či riasy z Vášho domova. Po ukončení prác väčšieho rozsahu bude možné vrátiť sa do ošetrených priestorov najneskôr do 4 hodín.

Príprava:

BMB metóda rozpúšťa popri plesniach aj všetky organické znečistenia z ošetrovaných materiálov. Takisto aj pri skoro úplnom zabezpečení okolia ( oblepenie, pokrytie, atď) sa môže prihodiť, že susediace sajúce materiály, ako napr. drevené podlahy, nasajú BMB výrobky. V tomto prípade môže dôjsť k odfarbeniu tohto materiálu.

  • Pred odstránením plesní je potrebné zabezpečiť voľný prístup k ošetrovaným miestam.
  • Okolie chránime pokrytím jeho plôch a odprataním vecí tak, tak ako sa to len dá. Rastliny a domáce zvieratá držíme počas odstraňovania plesní ďalej od ošetrovaných miestností.
  • Pri kobercoch a bytových textíliách môžeme očakávať zafarbenie pri kontakte s BMB výrobkami.
  • Keďže sa BMB produkty aplikujú bezkontaktnou, precíznou striekacou technikou, tak môžu vzniknúť v nepriaznivých prípadoch aj aerosóly, ktoré sa usadia na blízkych a nechránených kovoch. Pritom môže dôjsť k optickému zafarbeniu alebo k hrdzi. V mnohých prípadoch sa dajú tieto zmeny zafarbenia znovu odstrániť vyčistením. Bezozvyškové odstránenie závisí od veľa faktorov a nedá sa tým pádom garantovať. Ošetrované plochy sa opracujú s bezprachovou metódou, ktorá viaže vodu. Kvôli tomu bude pár dní trvať, kým sa steny vrátia do svojho pôvodného stavu a dosiahnu svoj pôvodný stupeň vysušenia. Aby sa tento proces urýchlil, odporúčame použiť sušiace zariadenie.

 

1 krok: Použitie BMB 1

Pred použitím BMB1 si musíte nasadiť ochranné rukavice, ochranný odev, vhodnú ochranu dýchania a ochranné okuliare. Keď začnete s ošetrovaním s výrobkom BMB1, strieknite viackrát na plesňou postihnuté miesta na stene. Je veľmi dôležité dbať nato, aby ste postriekali len viditeľné, plesnivé oblasti, aby sa susediace oblasti nepoškodili. Prosím dbajte nato, aby ste stenu postriekali s takým množstvom tekutiny, koľko dokáže absorbovať. Berte ohľad nato, že prebytočná tekutina BMB1 neodtečie. Po nastriekaní steny musíte 7-10 minút čakať, aby sa mohla tekutina dobre vpiť do steny. Dbajte na správne ochranné pomôcky.  Vyhýbajte sa kontaktu s očami a kožou. Úlohou BMB1 je zvýšiť existujúce kapilárne vzlínanie a otvoriť mikrotrhliny.

2 krok: Použitie BMB 2

Pred použitím BMB2 si musíte nasadiť ochranné rukavice, ochranný odev, vhodnú ochranu dýchania a ochranné okuliare. Keď začnete s ošetrovaním s BMB2, naneste BMB2 viackrát na plesňou postihnuté miesta na stene. Je veľmi dôležité dbať nato, aby ste postriekali len viditeľné, plesnivé oblasti, aby sa susediace oblasti nepoškodili. Prosím dbajte na to, aby ste stenu postriekali s takým množstvom tekutiny, koľko dokáže absorbovať. Berte ohľad nato, že prebytočná tekutina BMB2 neodtečie. Po nastriekaní steny počkajte 2 minúty a ubezpečte sa, že sa tekutina vpila dobre do steny.

V tomto kroku metódy musíte zaregistrovať výrazný, chemický zápach. Opakujte nastriekanie prostriedku BMB2 vrátane následnej čakacej doby tak často,  až kým zápach výrazne nezoslabne. Táto indikácia zápachu ukazuje na to, kedy zničíme všetky organické látky (mikroorganizmy a živiny), ktoré sa nachádzajú v stene.

Čo sa stane pri používaní prostriedku BMB2: Povrch po ošetrení prostriedkom BMB1 sa postrieka viackrát s prostriedkom BMB2. BMB2 efektívne vyhubí  riasy, machy, kvasinky a plesne. Vďaka ošetreniu s prostriedkom BMB1 môže látka vniknúť cez celkovú vrstvu a tak vyhubiť úplne všetky mikroorganizmy. Potom, čo BMB1 a BMB2 zaúčinkujú, je veľmi dôležité, aby sa odumreté mikroorganizmy a organické znečistenia odstránili zo stien a dopravili na povrch. Okrem toho zničí roztok BMB2 zafarbenia, ktoré sú zapríčinené plesňou resp. riasami.

3 krok: Použitie BMB 3

Pred použitím BMB3 si musíte nasadiť ochranné rukavice, ochranný odev, vhodnú ochranu dýchania a ochranné okuliare. 

Keď začnete s ošetrovaním s prostriedkom BMB3, postriekajte plynulo s BMB3 predtým ošetrované miesta s BMB1 a BMB2 na stene. Je dôležité dbať nato, aby ste postriekali priamo miesta, ktoré boli ošetrované s prostriedkami BMB1 a BMB2. Pri tomto kroku ošetrovania s BMB3 dôjde k bielemu speneniu. Tento optický indikátor ukazuje na to, či bola stena dostatočne ošetrená s prostriedkami BMB1 a BMB2.

Odstránenie plesní je vtedy ukončené, keď následná vystupujúca tekutina nevykazuje ďalšie sfarbenia. Ak sa jedná o silné zamorenie steny plesňou, musíte po prvom použití prostriedku BMB3 zopakovať celý postup ( začínajúc prostriedkom BMB1).

Musíte sa ubezpečiť, že všetky postihnuté plochy a povrchy boli ošetrené rovnako po celej ploche so všetkými troma BMB výrobkami. Ak sa plochy ošetrovali len s jedným alebo nie so všetkými troma BMB výrobkami, môže dôjsť k neželaným zmenám v pH hodnote, k zostatkom jedného z troch BMB výrobkov a/alebo k nedostatočnému odstráneniu plesní!

Čo sa stane po nanesení BMB 3:

Po nastriekaní a absorpcii prostriedku BMB3 vznikajú viaceré chemicko-mechanické reakcie a teplota v murive krátko stúpne. Kvôli tomu príde k nárastu tlaku, ktorý má za následok extrémne zväčšenie objemu materiálu. V tomto procese vzniká veľa kyslíka, ktorý úplne vypudí zo steny odumreté látky, chémiu a celé organické znečistenie cez otvorené kapiláry. Počas tejto prudkej reakcie sa tvorí pena, ktorá slúži podľa zmeny sfarbenia ako aj optický indikátor pre úspešné odstránenie. Stena resp. povrchy sa pH-stabilizujú a vytvorí sa zdravá, nezávadná povrchová štruktúra s otvorenými pórmi. Farby získajú naspäť ich prirodzený vzhľad! Ak je pena stále zafarbená tak to znamená, že musíte ešte raz nastriekať výrobky BMB1,BMB2 a potom BMB3 na postihnuté miesto/a, aby naisto zmizli plesne a všetky zafarbenia. Keď  vystupujúca kvapalina zo steny steká pozdĺžne dolu, môžete ju zotrieť na zemi s bavlnenou utierkou alebo normálnou kuchynskou utierkou. Ak sa veľké množstvá častí plesní vytlačia z ošetrených plôch stien tak, že nestečú úplne na zem, tak sa môžu zotrieť dolu jemným prúdom vody.

Nikdy nezotierať a neumývať ošetrované plochy priamo s utierkou pokiaľ sú ešte stále mokré. Vyhýbať sa kontaktu s očami a kožou!

 

Ukončenie:

Po ukončení odstraňovania plesní s výrobkami BMB sa musia priestory poriadne vyvetrať!

Hoci sa na ošetrovaných povrchoch po správnom použití metódy od firmy BMB nenachádzajú žiadne nebezpečné látky, tak sa napriek tomu vo väčšine prípadov po odstránení plesní ešte vyskytujú chemické reakcie v materiáloch až po dobu 80 hodín. To znamená, že môže dôjsť počas tohto časového obdobia k zvýšenej tvorbe kyslíka v miestnostiach a preto sa musí zabezpečiť dostatočné vetranie. Keďže niektoré osoby reagujú na zvýšenú tvorbu kyslíka citlivejšie, nesmú zostať v nevetranej miestnosti počas doby reakcie.

Po ukončení BMB metódy sa nesmie vojsť do miestností prinajmenšom po dobu 2 hodín, pretože dochádza k zvýšenej tvorbe kyslíka.

Farby stien, nástreky a takisto aj rôzne nástenné a stropné nátery sa môžu podľa okolností a podľa stavu odstránenia plesní po použití metódy od firmy BMB zmeniť alebo od základu vymazať.

Ďalšie možné poškodenia povrchov, ktoré vznikli kvôli nárastu plesní, sa môžu preukázať v mnohých prípadoch po použití metódy BMB.

Skladovanie:

Uchovávať len v pôvodných nádobách na chladnom, dobre vetranom mieste, vzdialenom od kyselín, na mieste určenom na uskladnenie chemikálií. 

Držať ďalej od zdrojov tepla, chrániť pred chladom a svetlom. Uskladňovať pod bodom topenia.

Uchovávať mimo dosahu detí. Spôsobuje ťažké poleptanie kože a silné poškodenie očí.

Nevdychovať prach, dym, plyn, hmlu, paru a aerosól.

 

 

Detailnejšie sa BMB Systému a odstraňovaniu plesní venujeme v tomto článku. Tam si prečítate o plesniach, ako sa ich natrvalo zbaviť, prezriete fotografie, ako BMB Systém účinkuje. 

Balenie obsahuje 3 x 100ml fľaštičky.

 

Pred použitím BMB systému si nasaďte ochranné rukavice, ochranný odev, ochranu dýchania a ochranné okuliare. Pri práci dbajte na bezpečnosť, nejedzte, nepite, nefajčite.

Ak by sa BMB dostal do kontaktu s očami alebo kožou, musíte si oči vypláchnuť a dotyčné miesta na koži umyť.

 

273-11273-6   273-7   273-8   273-9

 

 

Pozrite si krátke video aplikácie a účinkoch systému BMB:

 

 

 

 

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: