Vysušenie steny

Parapetné murivo strážneho objektu bolo prevlhnuté, s degradovanou farbou a omietkou a vonkajší parapet zhotovený z obkladu bol poškodený. Po odstránení príčiny vlhnutia parapetu, kde bol problém s rozvodmi kúrenia, ktoré dotovali stenu vodou a vlhkosťou, sa kompletne odstránila omietka, zvnútra aj zvonka.

Murivo sa nechalo cca mesiac preschnúť, zlepšenie sa overilo vlhkomerom. Nakoniec sa odstránil poškodený parapet.

Steny sa omietli najprv hrubou KOSTER Restoration Plaster a nakoniec jemnou KOSTER Fine Plaster sanačnou omietkou s odsolením muriva (KOSTER Polysil TG500). Parapet sa reprofiloval vysprávkovou vodotesnou maltou KOSTER Repair Mortar v spáde a znova sa nalepil obklad, ktorý sa riadne zašpároval a vytmelil v detaile parapet/okenný rám.

 

   Prevlhnuté murivo     Prevlhnuté murivo - ako na to

 

Odstránenie omietky - prevlhnuté murivo  5

 

sanačná omietka - realizácia prevlhnuté murivo   sanačná omietka - realizácia prevlhnutý dom

 

vysprávková vodotesná malta   vysušenie steny - postup