Vysušenie steny

Parapetné murivo strážneho objektu bolo prevlhnuté, s degradovanou farbou a omietkou a vonkajší parapet zhotovený z obkladu bol poškodený. Po odstránení príčiny vlhnutia parapetu, kde bol problém s rozvodmi kúrenia, ktoré dotovali stenu vodou a vlhkosťou, sa kompletne odstránila omietka, zvnútra aj zvonka. Murivo sa nechalo cca mesiac preschnúť, zlepšenie sa overilo vlhkomerom. Nakoniec sa odstránil poškodený parapet. Steny sa omietli najprv hrubou (KOSTER Restoration Plaster) a nakoniec jemnou (KOSTER Fine Plaster) sanačnou omietkou s odsolením muriva (KOSTER Polysil TG500). Parapet sa reprofiloval vysprávkovou vodotesnou maltou KOSTER Repair Mortar v spáde a znova sa nalepil obklad, ktorý sa riadne zašpároval a vytmelil v detaile parapet/okenný rám.

 

   2     3

 

4  5

 

6   7

 

9   8