Oprava plechovej strechy

Popis realizácie

Oprava plechovej strechy bola zrealizovaná tekutou gumou Canada Rubber a ošetrená krycím farebným červeným náterom. Vzhľad sa tak viac priblížil k pôvodnému vzhľadu strechy a lepšie zapadol do okolitej zástavby. Plech bol na prvý pohľad v dobrom stave, avšak lokálne bol napadnutý koróziou. Obzvlášť na miestach, kde sa drží voda, to je pod kotvami bleskozvodu, pod samotným bleskozvodom a tiež okolo odvetrávacích komínov a podobne.

Postup

Strecha sa umyla tlakovou vodou spolu s odmasťovacím prostriedkom. Keďže je celoplechová, bolo nutné zapáskovať všetky spoje plechov výstužnou textíliou spolu s tekutou gumou. Textíliou sa spevnili aj hrdzavé miesta. Lupienky hrdze a nečistoty boli spláchnuté tlakovou vodou. Tekutá guma tiež zabraňuje ďalšej korózii, pretože ochráni povrch pred prístupom vlhkosti a vzduchu. Všetky spoje, vrátane priebežných stojatých drážok, prestupov odvetrávacích komínkov, oplechovanie komína a atiky boli spevnené vystužovacou textíliou. Následne sa veľkými valčekmi naniesla celoplošne tekutá guma Canada Rubber N500.

Na strechu bola požiadavka červenej farby, preto bola tekutá guma po dostatočnom vytvrdnutí (1-2 týždne) ošetrená špeciálnou pružnou farbou. Táto farba sa prispôsobuje rozťahovaniu a sťahovaniu gumovej vrstvy. (Pozor: bez ohľadu na použitú hydroizoláciu a typ farby je nutné strechu udržiavať, farebný či reflexný náter kontrolovať a v prípade potreby opraviť či naniesť nový náter. Hydroizolácia zvládne obvykle väčšie extrémy, ako farebný či reflexný náter). Riadne vyhotovený reflexný náter odráža slnečné lúče, znižuje tepelné zisky stavby a tým znižuje prehrievanie interiéru v lete. Tým je oprava plechovej strechy ukončená.