Drenáž a hydroizolácia pivnice z negatívnej strany, Limbach

Popis realizácie

Pri výstavbe vínnej pivnice v obci Limbach bola spravená fatálna chyba pri hydroizolácii stavby. Pivnicu pri zrážkach doslova zaplavovala voda a tým pádom nebolo možné ju využívať. Bola navrhnutá drenáž a hydroizolácia pivnice z negatívnej strany (z interiérovej strany) v kombinácii s chemickým podrezaním muriva. Zvislá hydroizolácia pivnice bola v poriadku, problémové miesto bol prepoj vodorovnej a zvislej hydroizolácie po celom obvode pivnice, kadiaľ pretláčalo vodu do interiéru.

Postup

Po celom obvode, aj popri priečkach sa vyrezal podlahový betón v šírke 30cm až po vodorovnú hydroizoláciu pivnice. V rohu miestnosti sa vyrezal väčší otvor pre umiestnenie čerpadla. Do vyrezanej drážky sa zabudovalo drenážne perforované potrubie a jeho konce vyústili do priestoru pre čerpadlo. Potrubie sa ochránilo geotextíliou a následne sa dobetónoval chýbajúci vyrezaný betónový poter. Toto drenážne potrubie má za úlohu zviesť vodu, ktorá sa pretláča do interiéru zozbierať a odviesť ju do jímky s čerpadlom. Čerpadlo ovládané spínačom podľa výšky hladiny vody vytiahne vodu von do kanalizácie.

Aby voda nevzlínala stenami a priečkami pivnice, bola vyhotovená líniová bariéra chemickým podrezaním muriva – v tomto prípade beztlaková injektáž krémom. V tejto pivnici sa vŕtali vrty v 10cm odstupoch (vzdialenosť vrtov sa určí z tabuliek podľa viacerých premenných). Vrty sú na takmer celú šírku muriva, čo najnižšie nad podlahou. Vyplnia sa injektážnou zmesou, ktorá sa behom nasledujúcich dní vstrebe do muriva. Vsiaknutie zmesi vytvorí trvalú vode nepriepustnú bariéru po celej línii (obvodové steny aj priečky) muriva.

Nakoniec sa aplikoval hydroizolačný systém KOSTER NB 1 ako hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie – v tomto prípade ako náter podlahy. Pravouhlý prechod stena/podlaha sa zmiernil vytvorením nábehu – fabiónu s polomerom 4-5cm z vysokopevnostnej vodotesnej vysprávkovej malty KOSTER Repair Mortar. Tento fabion zároveň zakryl diery po vŕtaní z injektáže a podlaha spolu s fabiónom sa pretrela tromi vrstvami hydroizolačnej stierky KOSTER NB1.

Záver

Toto komplexné hydroizolačné riešenie bolo navrhnuté na mieru podľa porúch, ktoré pivnica vykazovala a táto konkrétna kombinácia – drenáž, injektáž a hydroizolačná stierka spolu vytvorili nový účinný hydroizolačný systém tejto pivnice. Drenáž a hydroizolácia pivnice je jedna z možností, ako hydroizolovať starú či novú pivnicu alebo iný podzemný priestor bez nutnosti odkopať stavbu.