Sanácia rodinného domu

Aby sme sa vyhli technicky náročnému mechanickému podrezaniu muriva rodinného domu, môžeme aplikovať tzv. chemické podrezanie muriva. Chemické podrezanie muriva plne nahradí (či dokonca aj predčí) klasické bežne používané mechanické podrezanie, ktoré je predovšetkým pre statiku domu dosť náročné. Viac o rozdieloch týchto dvoch metód sa dočítate v tomto článku.

Postup

V tomto prípade sa sanácia vyhotovila pre celý dom. Je možné podľa možnosti si vybrať, či chceme aplikovať injektáže hmoty z vnútornej alebo vonkajšej strany. Závisí to od majetkových pomerov, susedských vzťahov - mám alebo nemám prístup sa susedný pozemok, podľa stavu interiéru a podobne. Pri tomto rodinnom dome sa sanácia vykonávala z exteriérovej strany. Vlhké omietky sa osekali na výšku cca 1m (odporúča sa osekať asi 80cm od viditeľne vlhkej hranice) a povrch sa očistil. Pokiaľ je to možné, líniu vrtov zvolíme 1 rad nad pôvodnou hydroizoláciou tak, ako v tomto prípade. Vzdialenosti vrtov sú 10cm a prevŕtané na takmer celú hrúbku steny. Určuje sa z tabuliek podľa hrúbky muriva, materiálu a ďaľších premenných. Vrty sa vyčistia od vývrtu a prachu stlačeným vzduchom a naplnia sa injektážnou hmotou.

Pri tomto rodinnom dome je použitý tzv. ,,krém,,. Jednotlivých typov injektážnych krémov je viac druhov, podľa preferencií, napr. KOSTER Crisin Cream. Aplikuje sa beztlakovou metódou ručnou pumpou (prípadne priamo z cartridge). Vrt sa celý vyplní hmotou, ktorá sa v priebehu nasledujúcich dní úplne vstrebe do muriva a to tak, že sa dostane až do vzdialenosti 7cm od vrtu. Keďže vrty sú od seba vzdialené 10cm, jednotlivé nainjektované vrty sa vstrebaním injektážnej hmoty spoja do jednej pre vodu nepriepustnej línie/bariéry. Injektážna hmota zmení vlastnosti muriva tak, že nedovolí vode ďalej vzlínať. Čiže prakticky už na druhý deň po aplikácii je badateľný rozdiel medzi farebným odtieňom muriva nad líniou vrtu a pod ňou. Pod líniou je murivo obvykle tmavočervené nasiaknuté vodou a nad líniou svetlejšie, keďže voda sa začína pomaly vysúšať.

Vrty po injektáži sa zamažú rýchlotuhnúcou vodotesnou maltou. Osekaná omietka sa nahradí sanačnou omietkou, ktorá svojim vlastnosťami vysúša prevlhnuté murivo a zbaví ho tak nadbytočnej vody. Do soklovej časti muriva, obvykle v línii vrtov sa zvykne osadiť odparovacia lišta pre urýchlenie sušenia steny. Hotový omietnutý povrch sa môže vymaľovať, je však nutné použiť farbu, ktorá umožňuje difúziu vodných pár a neovplyvní tak funkčnosť sanačnej omietky.

Záver

Týmto spôsobom vieme vyhotoviť novú hydroizolačnú bariéru v murive bez agresívneho zásahu do statiky domu. Takáto hydroizolácia (chemické podrezanie muriva) je trvácna, chemicky odolná, aplikovateľná jednoduchšie, ako je pílenie muriva kotúčmi alebo reťazami. Riziko poškodenia rozvodov vody, elektriky či iných potrubí alebo vedení rádovo klesá, nezničia sa pritom obklady v kúpeľniach a nie je nutné dom opustiť počas vykonávania injektážnych prác. Metód na odstraňovanie vlhkosti z pivníc a domov je mnoho, vhodnú alternatívu pre každý jednotlivý objekt či dom navrhujeme individuálne. Okrem beztlakovej injektáže ,,krémom,, je možnosť použiť beztlakovú injektáž materiálom KOSTER Crisin 76 Concentrate, o ktorej sa dočítate v tomto článku. V prípade železobetónových stavieb (resp. konštrukcií zo železobetónu) sa môže použiť táto alternatíva. V prípade podpivničených priestorov a domov sa veľmi často používa hydroizolácia z negatívnej strany. Dosiahnutie vodonepriepustnosti stavby je obvykle otázka kombinácie dvoch a viacerých metód, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria nový funkčný hydroizolačný systém.