Oprava komínového prestupu

Prestupy komínov, potrubí alebo káblov sú medzi prvými na zozname častí konštrukcií, či už sú to základy alebo strechy, ktoré sa porušia alebo prestanú tesniť. Hlavnou príčinou je obvykle nedostatočné, nesprávne alebo dokonca žiadne ošetrenie daného detailu. Správnemu zaizolovaniu prestupu cez hydroizolačnú vrstvu treba venovať adekvátnu pozornosť a to v čase, keď je daný detail ešte ľahko prístupný alebo sú práce jednoduchšie zrealizovateľné. K dodatočným opravám takýchto ,,zabudnutých,, detailov patria aj dodatočné náklady, ktoré sú v porovnaní s prvotným vyhotovením často mnohonásobne vyššie. Podobne, ako oprava komínového prestupu na rodinnom dome.

Oprava komínového prestupu na rodinnom dome v Bernolákove je príkladom nedoriešeného detailu. Hydroizolačná vrstva bola pravdepodobne striekaná a s nerezovým komínom nebola úplne kompatibilná, v relatívne krátkom čase od komína ,,odpadla,,. Detail bol prelepený lepiacou páskou ,,duct tape,, určenou obvykle pre dočasné opravy. Tá však nebola UV odolná a pod slnečným žiarením sa doslova rozpadla na prach.

Zbytok pásky bol odstránený, odskočená hydroizolačná vrstva sa zrezala a zarovnala. Nerezový komín treba odmastiť kvôli lepšej priľnavosti a to riedidlom alebo technickým benzínom. Kritické miesto sa natrelo tekutou gumou Canada Rubber N500 a vystužilo vystužovacou textíliou tak, aby priľnulo k povrchu komína. Voda tým pádom nemôže podtekať pod hydroizolačnú vrstvu strechy a po komíne do interiéru. Bol aplikovaný aj náter striebrenkou, čím sa stal takto opravený detail prakticky neviditeľným.