Garáže

Riešená garáž je súčasťou línie garáží zastrešených jednou súvislou plochou strechou. Objekty tohto typu nedostávajú obvykle žiadnu údržbu a riešia sa až havarijné stavy. Kvôli neskorému zásahu bola zvolená viacúčelová hydroizolačná stierka KOSTER 21.

Oprava

Omietka stropu garáže vykazovala opakované zatečenie na dvoch miestach, jedno pri zadnej stene garáže, druhé na prednej. Pre opravu striech už poškodených vodou a zatečením je vhodným materiálom KOSTER 21. Je to viacúčelová hydroizolačná dvojzložková stierka, ktorá sa aplikuje hoblom alebo valcom,  podľa typu povrchu. Nanáša sa v dvoch vrstvách, pričom spodná vrstva sa celoplošne vystuží sklotextilnou mriežkou.

V tomto prípade bola použitá mriežka KOSTER Glass Fiber Mash, je to jemná sieťka vhodná pre vytváranie nerovných a nepravidelných detailov. Druhá vrstva sa nanesie po zaschnutí prvej vrstvy. Celoplošné vystuženie novej hydroizolačnej vrstvy zabezpečí jej odolnosť, stierka vytvorí hrubú izolačnú vrstvu s výstužou a umožňuje difúziu vodných pár. To je vhodné predovšetkým pre strechách už poškodených zatečením vodou.

KOSTER 21 je bielej farby, čo má za následok zníženie tepelných ziskov budovy, v praxi sa to prejavuje hlavne znížením vnútornej teploty miestnosti v horúcich letných mesiacoch pod takto zaizolovanou strechou. Jednotlivé garáže sú orientované šikmo, presah novej hydroizolácie sa snažíme kvôli istote natiahnuť čo najďalej mimo pôdorysu opravovanej časti, pre optimalizovanie nákladov uvažujeme presah 0,5-1m mimo pôdorysu garáže. Táto hodnota je individuálna a nastavuje sa na mieru každej konkrétnej zákazke.

Popri hydroizolačných prácach boli skontrolované, opravené a vyčistené dažďové zvody a rýny a tiež vyhotovené tmelenie ukončovacieho plechu na fasáde nad garážou, ktoré úplne chýbalo.