Sanácia vnútornej steny

Pokiaľ nie je možné vyhotoviť dodatočnú hydroizoláciu z vonkajšej strany, nie je možné dom odkopať, nedovoľujú to majetkovo právne vzťahy a podobne, je možné izolovať aj z vnútornej interiérovej strany, z tzv. negatívnej strany konštrukcie. O tom, čo je to hydroizolácia z negatívnej strany a kedy je možné ju využiť, sa dočítate v tomto článku. Nechýba popis použitia produktu KÖSTER NB1 grey.

Čo odhalil prieskum a sondy?

Zákazka na bratislavských Palisádach je starý tehlový dom, ktorý susedí v rade s ďalším domom, ktorý ma ale podlahu cca o 50cm vyššie, ako sanovaný dom. Neexistujúca hydroizolácia teda spôsobuje, že spopod základov susedného domu sa tlačí voda do interiéru sanovaného objektu cca vo výške rozdielov výšok podláh. Osekanie starej zvlhnutej omietky obnažilo stenu a odhalilo hydroizoláciu susedného domu, ktorá je pravdepodobne z dôvodu rôznych časov výstavby jednotlivých domov nesprávne vyhotovená. Hydroizoláciu vidíme pretŕčať cca 50cm nad podlahou. Pod jej úrovňou je tehla tmavočervená - zvlhnutá a nad ňou je svetločervená - suchá. V tomto konkrétnom prípade sa nedá hydroizolovať z vonkajšej strany, keďže tam stojí susedný dom.

Ako sme postupovali?

Po odstránení omietky až na pevné súdržné zdravé murivo sa veľké diery a poškodenia vyspravili reprofilačnou vysprávkovou vodotesnou rýchlotuhnúcou maltou KOSTER Repair Mortar. Na vyrovnaný povrch sa naniesli postupne podľa technologického postupu tri vrstvy hydroizolačnej stierky KÖSTER NB1 grey. Hydroizolačná stierka KÖSTER NB1 grey je hydroizolácia použiteľná aj z pozitívnej aj z negatívnej strany konštrukcie. Naviaže sa na podklad, na ktorý je nanesená, spojí sa s ním a vytvorí tak jeden celok. Voda prestupujúca kapilárami nevie takýto typ hydroizolácie ,,odtlačiť,, či inak poškodiť. Je odolná voči chemikáliám bežne sa vyskytujúcim vo vode, je UV stála. Dovoľuje difúziu vodných pár, čiže stena nie je ,,zadusená,,. Môže sa aplikovať ako finálna vrstva, v tomto konkrétnom prípade sa však použila sanačná omietka (KOSTER Restoration Plaster a KOSTER Fine Plaster), kvôli funkčnosti a samozrejme aj kvôli estetike, keďže priestor je využívaný na firemné účely. Viac o použití stierky NB1 sa dočítate vo vyššie uvedenom článku alebo v technickom liste.