Garáž v radovej zástavbe, oprava strechy náterovou hydroizoláciou KÖSTER 21

Pôvodná hydroizolácia z bitúmenových pásov vykazovala poruchy zatekania. Aplikovaná bola oprava strechy náterovou hydroizoláciou KÖSTER 21. Hydroizolačná vrstva KÖSTER 21 odráža cca 80% slnečného žiarenia, čím sa v priestore garáže výrazne zmenila klíma.