Obsah:

Čo je to hydroizolácia stavby, čo znamená hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie, hydroizolačný systém Koster NB1 a hydroizolačný systém Koster KD.

Čo je to hydroizolácia stavby?

V bežných podmienkach základových pomerov sa pozemné stavby proti vode chránené hydroizoláciou z pozitívnej strany konštrukcie. Jednoducho povedané stavba je ,,zabalená,, do hydroizolačného obalu (hydroizolačnej vane), ktorá má byť ukončená podľa správnosti aspoň 30cm nad  okolitým terénom, kde stavba stojí. Takto vytvorený hydroizolačný ,,obal,,  chráni stavbu pred vodou z vonkajšej (z pozitívnej) strany (podzemná voda, zemná vlhkosť,  odtekajúca dažďová voda…) a ľudovo povedané ,,pritláča,, hydroizoláciu ku stavbe. Pokiaľ je takýto hydroizolačný systém stavby poškodený, zle vyhotovený alebo na konci svojej životnosti, voda sa môže dostať do interiéru. V praxi je často ťažké jednoduchými metódami zistiť, kde sa porucha nachádza a v akom rozsahu. Vlhkosť sa v interiéri nemusí objaviť v mieste poškodenej hydroizolácie, môže putovať v ostatných konštrukciách aj niekoľko metrov. Bez nákladného a veľmi prácneho  odkopania celej stavby je takáto oprava až nemožná. Často odkop nedovolia ani majetkovo-právne vzťahy. Vtedy je možné zvážiť použitie hydroizolácie z negatívnej strany konštrukcie.

Čo to teda znamená hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie?

Hydroizolácia z negatívnej strany konštrukcie je teda hydroizolácia aplikovaná zo strany interiéru, na interiérovom povrchu obvodovej konštrukcie (napr. steny). Používa sa pri nemožnosti opraviť primárny hydroizolačný systém, resp. nemožnosti nájsť poškodené miesto či  príčinu vlhnutia stien. Na tento účel nemožno použiť bežný hydroizolačný materiál použiteľný na izolovanie z pozitívnej strany, pretože v tomto prípade je hydroizolácia k stavbe ,,pritláčaná,, jednak tlakom zeminy a jednak na mikroúrovni tlakom pôsobiacej vlhkosti resp. vody. A keďže je hydroizolácia z negatívnej strany na vnútornej strane obvodovej steny, je na mikroúrovni odtláčaná od konštrukcie tlakom vody, ktorá preniká jednak kapilárami a jednak trhlinami v konštrukcii. Bežná hydroizolácia by od konštrukcie doslova ,,odpadla,, a to podľa množstva prenikajúcej vody za veľmi krátku dobu.

Koster NB1 hydroizolačný systém

Jednou z možností je použiť hydroizolačný systém Koster NB1 na izolovanie proti tlakovej vode z negatívnej aj z pozitívnej strany. Koster NB1 je minerálna náterová vrstva obsahujúca kryštalizujúce a kapiláry upchávajúce látky. Môže byť použitá na izoláciu proti  zemnej vlhkosti, beztlakovej a tlakovej podzemnej vode. Je oderu odolná, vynikajúca odolnosť voči chemikáliám. Je plne vodotesná a prípade tlakovej vody odolá tlakom do 13 barov (čo zodpovedá tlaku, ktorý vytvára 130m vysoký stĺpec vody). Preniká do štruktúry podkladovej vrstvy ,kde vytvára pevnú väzbu s podkladom a uzatvára kapiláry. Navyše sa aktivujú kryštalizujúce látky, čo môže viesť k samovoľnému procesu tesnenia, aj pri tvorbe mikrotrhlín. Jednoducho povedané materiál vykryštalizuje do podkladovej vrstvy a tým pádom ho vlhkosť prenikajúca z exteriéru do interiéru ,,neodtlačí,, od steny, na ktorej je aplikovaný. Vykryštalizovaním sa stáva neoddeliteľnou častou konštrukcie. Hydroizolačný systém NB1 umožnuje difúziu vodných pár, čiže konštrukcia nie je ,,zadusená,, umožní odparovanie vlhkosti. Hydroizolácia vyhotovená z materiálu NB1 funguje samostatne bez súčinnosti podkladu, na ktorý je nanesená, nemusí byť vlhká, aby fungovala a nereaguje s podkladom.

Aplikuje sa obvykle náterom v minimálne dvoch na sebe kolmých vrstvách. Systém NB1 tvoria dve zložky, 25kg vrece s práškom a 8L bandaska s disperziou. Taktiež má certifikát na pitnú vodu, v tom prípade sa disperzia nepoužíva, prášok sa potom mieša s vodou. Vtedy sa môže použiť na izolovanie vodných nádrží či vodotesných nádrží na pitnú vodu. Taktiež je možné použiť Koster NB1 spolu s bitúmenovými izoláciami (Napr. Koster Bikuthan, Koster Deuxan a ďaľšie) a vytvárať tak komplexné hydroizolačné systémy stavieb. Individuálny prístup ku každej jednej stavbe zaručí dobrý odhad a správny návrh najvhodnejších izolačných produktov na konkrétny účel.

Koster KD System

Ďalšou možnosťou je KD System. Je to hydroizolácia proti tlakovej vode z negatívnej strany. Systém KÖSTER KD, ktorý je šetrný k životnému prostrediu, zastavuje aktívny vstup vody a bezpečne utesňuje vodu pod tlakom z negatívnej strany. Je odolný voči soliam, ktoré sú škodlivé pre stavebnú štruktúru a pre agresívne látky, ktoré sú prítomné v zemi. Soli neodstránia úplne vytvrdený systém KÖSTER KD System od podkladu.

Systém sa skladá z 3 produktov:

KÖSTER KD 1 Base
Rýchle vytvrdzovanie minerálnej tesniacej suspenzie s vynikajúcou odolnosťou voči agresívnej podzemnej vode a vysokému tlaku vody.
KÖSTER KD 2 Blitzpowder
Vysoko reaktívny prášok s extrémne krátkym nastavením času. Pri aplikácii suchého prášku sú aktívne netesné vody zapečatené v priebehu niekoľkých sekúnd.
KÖSTER KD 3 Sealer
Extrémne nízka viskozita silikátovacej kvapaliny. Účinné zložky prenikajú hlboko do substrátu a reagujú na nerozpustnú zlúčeninu. Póry sú zapojené a natrvalo uzavreté mineralizačným procesom.

Oblasti použitia

Pre hydroizoláciu suterénov zvnútra, hydroizolačné šachty, ako aj pre všetky ostatné hydroizolácie proti tlakovej a stlačenej vode z pozitívnej alebo negatívnej strany na minerálnych podkladoch. KÖSTER KD 2 sa môže použiť aj na utesnenie a uzavretie trhlín pred použitím injektážnych živíc.

Aplikácia

Tri zložky systému KÖSTER KD System sa aplikujú podľa uvedených pokynov v prípade hydroizolácie plochy proti tlakovej vode z negatívnej strany. Ak musia byť nepriepustné aktívne netesnosti (od kvapkajúcej kvapaliny k tečúcej vode), prúd vody musí byť najskôr zastavený pred aplikáciou hydroizolácie. Na tento účel sa použije KÖSTER KD 2.

Zastavenie aktívnych netesností

V závislosti od intenzity aktívneho presakovania sa ručne nanáša dostatočné množstvo suchého prášku priamo na aktívny únik bez pridania vody. V prípade malých aktívnych netesností, kde sa voda z tela pomaly kvapká, je prášok pevne nanesený na povrch, kým nie je únik zastavený. V oblastiach so silnejším únikom vrátane aktívneho výtoku vody sa väčšie množstvo KÖSTER KD 2 stlačí do guľôčky medzi oboma rukami a vytlačí sa čo najviac vzduchu. „Guľa“ je pevne zatlačená na miesto úniku. Po niekoľkých sekundách by sa únik mal zastaviť. Pri spracovaní KÖSTER KD 2 odporúčame používať hladké gumové
rukavice.

Po zastavení aktívnych netesností je plocha vodotesná. Zmiešajte toľko KÖSTER KD 1 Base, ktorý sa dá aplikovať v priebehu 5-10 minút vodou do viskóznej roztierateľnej hmoty (suspenzie). Aplikujte kašu na podklad pomocou kartáča či veľkej štetky. Potom ihneď naneste prášok KÖSTER KD 2 do čerstvej, vlhkej suspenzie ručne, až kým povrch nezostane suchý. Bez čakania natrite s kefou kvapalinu KÖSTER KD 3. Okamžite po cca. 30 minút, zopakujte krok 1 (aplikácia KÖSTER KD 1).

Pre viac detailných informácií si prečítajte TECHNICKÝ LIST

Hydroizolácia z negatívnej strany teda umožňuje vytvárať funkčnú ochranu proti vode bez výkopových prác okolo domu, bez zničenia chodníkov, predzáhrad, parkovísk prislúchajúcich k domom, bez prístupu ťažkej techniky a stavebných strojov na pozemok. Umožňuje difúziu vodných pár, ale neprepustí vodu, čiže interiér zostane suchý.

Čo je to hydroizolácia z negatívnej strany

Pridaj komentár