KÖSTER NB1 Flex

27.30  s DPH

Hotová kvapalina pre produkty KÖSTER NB. Disperzia na báze latexu KÖSTER NB 1 Flex má plastický efekt, zlepšuje priľnavosť k podkladu a zabraňuje predčasnému vysychaniu čerstvej suspenzie.

Kategórie: Značka:

Popis

KÖSTER NB1 Flex

Hotová kvapalina pre produkty KÖSTER NB. Disperzia na báze latexu KÖSTER NB1 Flex má plastický efekt, zlepšuje priľnavosť k podkladu a zabraňuje predčasnému vysychaniu čerstvej suspenzie.

Vlastnosti
KÖSTER NB 1 Flex je disperzia karboxylovaného styrén-butadiénlatexu. Latex je kompatibilný so všetkými bežnými štandardnými cementami.

Technické údaje
Obsah sušiny                                                  23 ± 1 %
pH-hodnota                                                    10.5 – 11.5
Viskozita                                                          < 100 mPa.s
Povrchové napätie                                         cca. 50 mN / m
Špecifická hmotnosť                                      cca. 1.00
Minimálna teplota tvorby filmu                    cca. 0 °C

Oblasti použitia
KÖSTER NB 1 Flex
– zosilňuje KÖSTER NB 1 grey/sivý a KÖSTER NB 2 white/biely
– zvyšuje retenciu vody a zabraňuje rýchlemu vysychaniu povlaku.
– zlepšuje priľnavosť k podkladu.
– zvyšuje pružnosť a odolnosť voči agresívnym zlúčeninám v zemi.
– spôsobuje značné zvýšenie odolnosti voči mrazu a odmrazovaniu soli
– znižuje priepustnosť oleja a rozpúšťadiel.
– zlepšuje odolnosť proti chemikáliám.

Aplikácia
KÖSTER NB1 Flex sa musí miešať pomalubežným mixérom, pričom prášok
KÖSTER NB 1 Grey a KÖSTE NB 2 White sa pridá do KÖSTER NB 1
Flex (kvapalná zložka). Dbajte na to, aby bol prášok zmiešaný bez
hrudiek.

Čistenie
Po použití okamžite vyčistite náradie vodou.

Skladovanie
Materiál uchovávajte v chladnom ale nemrznúcom sklade, v pôvodne
uzavretých obaloch, môže byť skladovaný minimálne 12 mesiacov.

Bezpečnosť
Pri manipulácii s materiálom používajte ochranné rukavice a okuliare.

Spotreba: cca. 8 kg na 25 kg NB 1 Grey (šedá) a NB 2 White (biela)

Balenie: 8 kg kanister (W 721 008)

TECHNICKÝ LIST

KÖSTER NB1 Flex

Ďalšie informácie

Hmotnosť 8 kg