CHEMICKÉ PODREZANIE MURIVA

Vzlínajúca vlhkosť patrí medzi najčastejšie príčiny poškodenia muriva vodou. Následky sú jasne identifikovateľné ako odlupovanie farby, omietky, vydrolené špáry a tehly, výkvety solí či výskyt plesní a rias. Poškodeniu zapríčinenému vzlínajúcou vlhkosťou je možné predísť zhotovením horizontálnej bariéry.

Materiály pre vytváranie líniových bariér proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti – tzv. chemické podrezanie muriva a injektážne hmoty pre tlakovú i beztlakovú injektáž trhlín. Nezáleží na výške stupňa prieniku vlhkosti a poradíme si aj so všetkými stupňami kontaminácie soľou. Zrealizovateľné svojpomocne alebo obhliadneme, navrhneme a dodáme komplexne hydroizolačný systém či injektáže na mieru pre Váš dom, chatu, garáž…

Crisin-76-Concentrate-ilustracny-obrazok

   Crisin-76-Concentrate-injektáž-tehlového-muriva   crisin-pouzitie