Jednotlivé dilatačné celky, v tomto prípade časti tej istej budovy musia mať správne vyriešenú a zhotovenú hydroizoláciu v mieste dilatácie, aby ju pohyb jednotlivých častí neporušil. V tomto prípade cez dilatačnú škáre zatekalo a dilatačný pohyb trhal omietku na kusy a tá opadávala. Dilatačná škára bola v problémovom mieste vyčistená, jej hrany zrovnané, tesniaci materiál čiastočne vybratý a nahradený pružnou penovou vložkou. Ako nové utesnenie bol použitý KOSTER Joint Sealant FS-V. Je to tesniaci tmel s výbornou odolnosťou proti mechanickému namáhaniu, je odolný proti soliam, ropným látkam, minerálnym olejom. Ako adhézny mostík bol použitý KOSTER FS Primer, ktorý zaistí dokonalú priľnavosť k podkladu.

Utesnenie dilatácie, Bratislava – Rusovce