Rušňové depo je stavba pôdorysne v tvare oblúka, má sedlovú strechu, ktorá tento tvar kopíruje. Pozinkované plechy, ktoré tvoria krytinu, boli časom poškodené, s miernou koróziou, pretekajúce spoje plechov. Strecha sa umyla a odmastila pomocou tlakovej vody a odmasťovacieho prostriedku, spoje plechov sa vypáskovali vystužovacou textíliou a celý povrch strechy sa finálne nastriekal tekutou gumou CANADA RUBBER, čím vznikla jednoliata bezspojová poveternostivzdorná hydroizolačná vrstva.

Rušňové depo Prievidza