Oprava terasy z PVC fólie tekutou gumou, Bratislava

Popis realizácie

Oprava terasy z PVC fólie tekutou gumou nie je štandardný postup, je však funkčný a môže nahradiť nemožnosť zvárania starej PVC fólie kvôli jej veku a stavu.

Postup

Náročnosť tohto zásahu spočíva v diagnostike a odhaleniu poškodenia fólie. Hydroizolačný systém terasy je zhotovený zo strešnej fólie, ktorá ale nie je určená na trvalé zaťaženie chôdzou (iba na občasné revízie a opravy zariadení a vybavenia strechy). Preto je na fólii uložená betónová dlažba, v tomto prípade v štrkovom násype (alternatívne sa dlažba kladie na plastové terče). V prípade poruchy je teda nutné betónovú dlažbu odstrániť a rozumne uskladniť (nie na jednom mieste kvôli preťažovaniu konštrukcií). Ďalej odstrániť štrkový podsyp (opäť nie na jednej hromade), odstrániť geotextíliu, ktorá bude určite premáčaná, špinavá, prerastená korienkami. Preto sa obvykle vyhodí a nahradí sa neskôr novou. Fóliu je potrebné umyť, aby bolo zreteľne vidieť povrch aj s poškodeniami. Vtedy sa zrealizuje iskrová skúška, ktorá netesnosti odhalí. Poškodenia sa očíslujú v rozumnom poradí, aby bolo pri väčšom počte porúch možné postupovať systematicky a nič nevynechať. V tomto prípade sa našlo 5 dier, rezných aj prerazených a tiež odlepená záplata. Kvôli zachovaniu fasády sa táto nedemontovala a kontrola bola v tomto mieste spravená vizuálne.

Poškodené miesta sa odmastili, pre zlepšenie priľnavosti bol použitý penetračný prípravok. Po zaschnutí sa diery opravili tekutou gumou Canada Rubber N500 spolu s vystužením záplatou. Na záver sa rozprestrie nová geotextília na ochranu povrchu fólie pred kamienkami, rovnomerne sa roztiahne štrkový podsyp a uloží sa naspäť zámková dlažba.