Oprava strechy výrobnej haly, Piešťany

Popis realizácie

Oprava strechy výrobnej haly v Piešťanoch bola zrealizovaná tekutou gumou Canada Rubber N500. Pôvodnú hydroizoláciu strechy tvoria EPDM pásy, ktoré časom prestali tesniť v spojoch a tiež bola fólia v niektorých miestach mechanicky poškodená alebo prerazená. Samotné pásy boli v poriadku, pozornosť bola venovaná hlavne spojom a dieram vo fólii. Spoje boli v celkovej dĺžke 5000bm.

Postup

Strecha sa očistila tlakovou vodou (wapkovaním), predovšetkým v miestach, kde sa voda zbierala – v žlaboch, ktoré rokmi stratili tvar a voda neodtekala do vpustí. Poškodenia sa hľadajú všade, ale predovšetkým v miestach, kde voda stojí. Cyklovanie suchý/mokrý povrch a zamŕzanie vody v spojoch skôr spôsobí, že prestanú tesniť. Vzhľadom na zrealizovanie pôvodného spoja preložením 15cm širokého pásu sa prepáskovanie zrealizovalo výstužnou textíliou so šírkou 25cm.