Oprava strechy tekutou gumou, Nitra

Popis realizácie

Šikmá dobre vyspádovaná strecha s ,,klasickým,, povrchom z hydroizolačných asfaltoych pásov IPA s hladkým povrchom na rodinnom dome v Nitre. Oprava strechy bola zrealizovaná tekutou gumou Canada Rubber N500.

Postup

Strecha bola vyčistená od hrubých nečistôt a ihličia z okolitých stromov metlou, tažko dostupné detaily priemyselným vysávačom. Všetky spoje ipových pásov boli prepáskované výstužnou textíliou vrátane všetkých poškodení a prasklín. Praskliny je nutné obzvlášť vystužiť. Opravil sa tiež prestup komína cez strechu. Kvôli zjednodušeniu aplikácie sa štetcom natreli aj atikové časti strechy a všetky konštrukcie vystupujúce nad rovinu strechy. Odstávajúce časti pôvodnej ipy a rôzne odskoky a veľké poškodenia sa vyspravili hustou špachtľovou gumou Canada Rubber T1000. Takto pripravená strecha sa celoplošne zaizolovala náterom veľkým valčekom s dlhou rúčkou. Náter v jednej vrstve bol zrealizovaný tekutou gumou Canada Rubber N500.