Oprava strechy autobusovej stanice SAD, Senica

Popis realizácie

Oprava strechy autobusovej stanice v Senici bola zrealizovaná materiálom od nemeckej spolocnosti KOSTER s názvom KOSTER 21. Na streche bola zistená prítomnosť chemickej látky neznámeho pôvodu, ktorá likvidovala a rozožierala hydroizolácie na bitúmenovej báze vrátane pôvodných asfaltových pásov. Zatekanie sa prejavovalo predovšetkým pri strešnej vpusti, kde sa voda dostala mimo odtoku a mokvali stredové nosné múry, okolo ktorých bolo zvedené potrubie s dažďovou vodou. Oprava strechy bola navrhnutá s použitím pružnej 2-zložkovej hydroizolačnej stierky bielej farby KOSTER 21. Okrem štandardných vlastností tohto hydroizolačného materiálu, ako premostenie trhlín či UV-stabilita sa cení jeho biela farba. Vďaka tomu je veľmi vhodný hlavne v prímorských oblastiach, kde hydroizolačný povrch bielej farby veľmi znižuje tepelné zisky budovy. Tým sa redukuje prehrievanie budovy a výsledkom je lepšia tepelná pohoda v teplých letných dňoch. Tento produkt vytvára hydroizolačnú vrstvu odolnú proti syntetickým olejom, alifatickým uhľovodíkom s vysokým bodom varu. Neobsahuje prchavé organické zlúčeniny, je bez obsahu polyuretánov, izo-akrylátov a (v tomto prípade predovšetkým) asfaltu.

Postup

Na vyčistený povrch (čistenie vysokým tlakom vody) sa nanášajú s odstupom 24hodín dve vrstvy náteku KOSTER 21. Do prvej vrstvy sa vkladá výstužná mriežka KOSTER Glass Fiber Mesh. V prípade, ako je tento sa ukážu výhody použitia práce tejto vystužovacej mriežky. KOSTER Glass Fiber Mesh s hmotnosťou 70g/m2 je jemnejší, pružnejší, ohybnejší, oveľa lepšie sa prispôsobí lokálnym nerovnostiam pôvodnej ipovej strechy. Použitie bežnej armovacej mriežky s gramážou 145g/m2 sa odporúča iba pri rovinatých povrchoch. V opačnom prípade bude sieťka ,,vyťahovaná,, z vrstvy hydroizolácie a oprava sa stane prácnou. Taktiež všetky rohy, kúty, zložitejšie detaily a pod. sa budú ťažko realizovať, bežná sieťka je tvrdšia. Preto je na tieto práce menej poddajná a nevhodná.