Oprava prístrešku, Kittsee, Rakúsko

Popis realizácie

Oprava prístrešku tekutou gumou Canada Rubber N500 tvorenej strechou z asfaltových pásov IPA s posypom s pripojenou strechou z lexanu. Pripojená strieška z lexanu bola pretmelená tmelom, ktorý už bol odprasknutý. Prístrešok bol už opravovaný nejakým náterovým materiálom, ktorý bol už zničený.

Postup

Prístrešok bol vyzametaný, vyčistený, oplechovanie bolo odmastené (je možné použiť technický benzín, riedidlo, acetón…) pre lepšie priľnutie tekutej gumy. Zvyšky pôvodného tmelu boli odstránené, detaily povysávané, stieška bola vysušená teplovzdušnou pištoľou, pretože bola mokrá (veľmi malé a nesprávne spády). Všetky spoje boli vystužené vystužovacou textíliou, tak isto spojenie prístrešku s lexanovou strechou. Odskoky a veľké poškodenia pôvodnej strechy boli opravené hustou špachtľovou gumou Canada Rubber T1000. Následne bol celý prístrešok celoplošne natretý tekutou gumou Canada Rubber N500 pre dosiahnutie hydroizolačnej celistvosti.