Kontrola tesnosti – iskrová skúška, Čierna Voda

Použitý materiál

Popis realizácie

Na kontrolu fólie, či PVC alebo inej (alebo tiež iných typov hydroizolačných vrstiev) sa používa tvz. iskrová skúška. Je to proces, pri ktorom sa pomocou detekčného zariadenia odhaľujú netesnosti a diery vo fólii. Či už je to pri novostavbách kvôli kontrole práce alebo pri opravách fólií kvôli záteku do konštrukcie. Pre iskrovú skúšku je potrebné splniť podmienku, že vrstva pod fóliou je elektricky vodivá. Aby bola možnosť vykonať iskrovú skúšku s istotou, že odhalí prípadné netesnosti, pri novších projektoch sa namiesto bežne používanej geotextílie začína viac používať elektricky vodivá ,,detekčná,, geotextília. Tá zaistí elektrickú vodivosť a tak úspešnosť použitia detekčného zariadenia pre iskrovú skúšku.

Keď je hydroizolačná vrstva porušená

V opačnom prípade sa dá len spoľahnúť na fakt, že fólia nie je tesná, voda prenikla cez fóliu do podkladných vrstiev a z elektricky nevodivej bežnej geotextílie (a tepelných izolačných vrstiev strechy, ktoré nie sú vodivé) sa navlhnutím stala vrstva, ktorá dokáže viesť elektrický prúd. Navlhnutie alebo namočenie strešných vrstiev je veľmi nežiadúci stav. Okrem iného hlavne tepelnej izolácie, voda v konštrukcii ostáva roky, kým sa vyparí, v horšom prípade navždy. Prítomnosť vody v tepelnom izolante spôsobuje, že sa stane tepelne vodivým a jeho účinnosť sa tak stráca. Vznikajú tepelné straty a tepelné mosty, ktoré vytvárajú vhodné podmienky pre vznik plesní. Ak nepočítame samotný zátek a mokré fľaky na strope. Iskrová skúška je teda možná na streche, ktorá zateká (resp minimálne v miestach, kde voda pretiekla), ale ako kontrola prác a zvarov po kladení novej fólie je bez použitia detekčnej geotextílie je to skôr ako stávka do lotérie. Ak sa hydroizolačná fólia zakryje ďaľšími vrstvami a bude zatekať, jej oprava bude finančne a časovo náročná.

V prípade tejto strešnej fólie bolo potrebné rozobrať betónovú dlažbu terasy, odstrániť geotextíliu a tepelnú izoláciu tvrdený polystyrén (styrodur). Fólia sa pozametá a spraví sa iskrová skúška. Poškodenie, porucha, diera či rozlepený netesný spoj sa prejavia iskrením, kde elektrina ,,prebíja,, cez dieru. Miesto sa označí a očísluje, čo umožní postupovať pri oprave systematicky a nič nevynechať.

Záver

Iskrová skúška je tak jednou z možností, ako skontrolovať tesnosť hydroizolačnej vrstvy. Z praxe opravy striech je však iskrová skúška obvykle úspešná, pretože k väčšine prípadov prichádzame priamo z dôvodu zatekania cez strechu. Pre úplnú istotu je však vhodné kombinovať viac spôsobov detekovania porúch.