Hydroizolácia azbestovej strechy U. S. Steel

Popis realizácie

V prípravnej fáze hydroizolácia azbestovej strechy spočívala v dôkladnom očistení povrchu strechy tlakovou vodou v kombinácii so saponátmi, nakoľko azbest ako taký je živnou pôdou pre machy a lišajníky. Taktiež si to vyžaduje karcinogén, ktorý azbest obsahuje. Očistenie musí prebiehať za mokra, nakoľko v tom prípade nedochádza k oddeľovaniu azbestového prachu do priestoru. Následne bolo potrebné vyspraviť polámané časti strechy a nahradiť ich buď podobnými časťami. Menšie diery je možné vyspraviť iba vystužovacou textíliou v kombinácii s Canada Rubber® N 500.

Ďalej bolo potrebné vyspraviť pozdĺžne spoje jednotlivých častí a hrebeň strechy, nakoľko pri veternom daždivom počasí dochádzalo k podfukovaniu cez tieto spoje a následnému zatekaniu do podstrešných priestorov budovy. V prípade potreby sa vyspravujú taktiež priečne spoje. V ďalšom kroku je potrebné vyspraviť skrutky, ktorými si upínajú jednotlivé časti na nosné konzoly konštrukcie strechy. Inšpekciou sa zistilo, že izolácia, ktorá je ich súčasťou, bola vplyvom poveternostných podmienok a starnutia materiálu zdegradovaná. Bol vyspravený odvodný žľab a trhliny v plechu boli sanované kombináciou vystužovacej mriežky s produktom Canada Rubber® N 500. Trhliny s hĺbkou max 5 cm a šírkou 4 cm boli vypĺňané špachtlovou hydroizoláciou Canada Rubber® T 1000. V konečnej fáze prebehla samotná hydroizolácia  – nástrek Canada Rubber® S 700 v hrúbke cca. 2 mm.