Hydroizolácia asfaltovej strechy BCB

Popis realizácie

Príprava spočívala v dôkladnom očistení strechy tlakovou vodou (tvz. WAPkou) v kombinácii s odmastňovacím prostriedkom. Trhliny boli vytmelené tmelom (špachtľovou gumou) Canada Rubber® T 1000 a následne prekryté kombináciou vystužovacej textílie a náterovej tekutej gumy Canada Rubber® N 500. Bočné styky asfaltových pásov s oplechovanou atikou boli vystužené vystužovacou textíliou s produktom Canada Rubber® N 500. Špeciálnu starostlivosť treba venovať prestupom cez strechu, v tomto prípade odvetrávacích potrubí kanalizácie a komínom vzduchotechniky. Po ukončení páskovania výstužnou textíliou sa vyhotovila samotná hydroizolácia asfaltovej strechy – finálny celoplošný nástrek – cca. 2 mm produktu Canada Rubber® S 700. Vznikla bezspojová jednoliata hydroizolačná membrána.