AQUA BLOCKER LIQUID, 7kg alu-vrecko

58,27€
48,56€ bez DPH

Skladom

Popis:AQUA BLOCKER LIQUID je roztekavá izolácia pre vodorovné konštrukcie stavieb v zhode s DIN 18195, bez obsahu rozpúšťadiel, vody a bitúmenu. Po vyzretí je izolácia vodotesná, premosťujúca trhliny až 10mm a odolná voči agresívnej spodnej vode. Kombinuje bezpečné premostenie trhlín a vodotesnosť bežne používaných bitúmenových hrubovrstvých stierok so spracovateľskými výhodami bitúmenových náterov. Ponúka veľmi dobrú priľnavosť aj na mierne vlhkých podkladoch.... zistiť viac

Popis produktu

 

AQUA BLOCKER LIQUID je roztekavá izolácia pre vodorovné konštrukcie stavieb v zhode s DIN 18195, bez obsahu rozpúšťadiel, vody a bitúmenu. Po vyzretí je izolácia vodotesná, premosťujúca trhliny až 10mm a odolná voči betónu agresívnej spodnej vode.

AQUA BLOCKER LIQUID je výrobok na báze SMP technológie. Kombinuje bezpečné premostenie trhlín a vodotesnosť bežne používaných bitúmenových hrubovrstvých stierok so spracovateľskými výhodami bitúmenových náterov. Ponúka veľmi dobrú priľnavosť aj na mierne vlhkých podkladoch.

Výhody, použitie

Jednoduché nanášanie AQUA BLOCKER LIQUID valčekom alebo ozubenou stierkou; mimoriadne flexibilná, premosťuje trhliny do 10 mm; pripravená na okamžité nanášanie pre interiér aj exteriér; priľnavosť na vlhké podklady; má výbornú priľnavosť k bitúmenovým pásom, azbestocementu, plechu aj betónu; má mimoriadnu pružnosť a ťažnosť aj pri záporných teplotách; použitie aj bez penetrácie podkladu; bez rozpúšťadiel, bez bitúmenu a silikónu; veľmi rýchle schnutie, parobrzda; vhodné pre zalievanie dilatačných a stykových škár v priemyselných stavbách.

Aplikácia

Vhodnými podkladmi pre AQUA BLOCKER LIQUID sú všetky murovacie tvárnice, betón, OSB dosky, hoblované P+D dosky a popieskované bitúmenové pásy. Minerálne podklady musia byť pevné, nosné a rovné bez hniezd štrku, vadných miest, rozovretých trhlín alebo ostrých hrán. Podklady musia byť bez zbytku oleja, prachu, cementového mlieka, povrchových vyplavenín a ostatných látok, ktoré môžu spôsobovať separáciu. Špáry, vylomené alebo vadné miesta sa vopred uzavrú, resp. vyrovnajú reprofilačnou maltou. Ostré hrany sa upravia zaoblením. Suchý podklad sa opatrí penetračným náterom, ktorý sa ponechá úplne vyschnúť, k aplikácii izolácie však musí dôjsť najneskôr do 36 hodín od nanesenia penetrácie. Je pripravený na okamžitú aplikáciu.

Izolácie stavieb

Používa sa na izolácie rozľahlejších vodorovných plôch ako napr. základov, základových dosiek a ako parobrzda pod potery s podlahovou nášľapnou vrstvou z keramických krytín v priemyselných stavbách a na balkónoch a terasách. Priamo z hliníkového obalu sa v potrebnom množstve odleje na podklad a rozprestiera sa ozubenou stierkou. Nanáša sa vo dvoch celoplošných a rovnomerných vrstvách. V prípade lepenia dlažby sa druhá vrstva ihneď po nanesení zapieskuje, po vytvrdnutí sa prebytočný piesok vyzametá, tým vznikne povrch priľnavejší pre stavebné lepidlá.

Minimálne hodnoty pre vykonávanie izolácie podľa zaťaženia

zaťaženiehrúbka po vyzretíspotrebaarmovacia sieť
zemná vlhkosť a presakujúca voda> 1,5 mmcca 2,3 kg/m²nie
netlaková voda pri vyššom zaťažení> 2,0 mmcca 3,0 kg/m²áno – v kútoch a rohoch
tlaková a zadržaná presakujúca voda> 2,0 mmcca 3,0 kg/m²áno – celoplošne

Izolácia striech

Pred aplikáciou na PIB/EPDM pásy vykonajte vlastné skúšky pre overenie priľnavosti. Voľne položené staré krytiny odstráňte. Vlhké podklady (aj prípadná zatečená vlhkosť) môžu spôsobiť tvorbu bublín a odfukov. Na plochách väčších ako 25 m², na plochách starých podkladov a na plochách z OSB dosiek sa do prvej čerstvej vrstvy izolácie zapracuje v celej ploche tesniaci vlies s presahom 5–10 cm, vrátane prekrytí kútov a rohov (vytiahnutie na atiku) a miest napojení. Pre hydroizolačné prepájanie OSB dosiek je možné použiť aj TKANÚ VYSTUŽOVACIU TEXTÍLIU. Akonáhle sa stane prvá vrstva izolácie pochôdznou, je možné nanášať druhú vrstvu. Celková hrúbka izolácie musí byť 2,00 mm, vrátane tesniaceho vliesu 2,50 mm.

Výdatnosť

Výdatnosť (merná spotreba) je pri použití v systéme cca 1,5 kg/m² / 1 mm.

Upozornenie

Bitúmenové podklady môžu spôsobiť zmenu farby výrobku. Zmena farby nepredstavuje žiadnu vadu alebo technické obmedzenie funkcie výrobku. Vlhké podklady môžu byť v oblasti striech príčinou vzniku bublín a odfukov. Pri nedodržaní predpísanej minimálnej hrúbky vrstvy môže dôjsť ku vzniku trhlín a štruktúry materiálu. zabráňte migrácii zmäkčovadiel apod. medzi izolovaným podkladom a výrobkom. Využitie výrobku pri sanáciach striech je potrebné chápať len ako udržiavacie práce.

Aplikačná teplota

+5 °C až do +35 °C, najlepšie +15 °C až do +25 °C

Farba

svetlosivá

Čas tuhnutia

medzi 1. a 2. vrstvou 8 hodín (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

Čas tvrdnutia

plná zaťažiteľnosť po 25 hod (+20 °C, 50% rel. vlhk. vzduchu)

Faktor difúzneho odporu

4290

Skladovanie

v suchu pri +5 °C až +25 °C

Skladovateľnosť

12 mesiacov

Špeciálne informácie

čistiteľná nitroriedidlom C 6000

Trieda reakcie na oheň

B2 (normálne zápalné)

Balenie

balenie 7 kg alu-vrecko

Pokiaľ si váš projekt žiada pomoc profesionálov neváhajte nás kontaktovať.