KÖSTER CRISIN Cream, 10kg

Návod

KÖSTER CRISIN Cream, 10kg

295,68€
246,40€ bez DPH

Skladom

Popis:Injekčný krém na báze živice / silánu proti vzlínajúcej vlhkosti.... zistiť viac

Popis produktu
Koster Crisin Cream

Aplikácia Koster Crisin krému pred začatím interiérových stavebných prác

Aplikácia Koster Crisin Cream

Aplikácia Koster Crisin krému pred začatím interiérových stavebných prác

Aplikácia Koster Crisin Cream

Chemické podrezanie muriva materálom Koster Crisin Cream

 

 

 

 

 

 

 

Aplikácia Koster Crisin Cream

Chemické podrezanie muriva materiálom Koster Crisin Cream

Aplikácia Koster Crisin Cream

Chemické podrezanie muriva tehlová stena

Aplikácia Koster Crisin Cream

Aplikácia Koster Crisin krému beztlakovou injektážou mechanickou pumpou

Koster Crisin Cream

Použitie injektážnej hmoty Koster Crisin Cream – uzatvorenie dier hydroizolačnou maltou

Koster Crisin Cream

Injektáž hmotou Koster Crisin Cream z exteriéru – chemické podrezanie muriva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖSTER CRISIN Cream

Injekčný krém na báze živice / silánu proti vzlínajúcej vlhkosti. KÖSTER Crisin Cream je odolný proti akémukoľvek obsahu vlhkosti / soli.

Vlastnosti

KÖSTER CRISIN Cream je injektážny krém na báze živice/silanu bez rozpúšťadiel proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti.

Technické údaje

Materiálová báza:  kombinácia živice a silanu

Farba: biela
Hustota: 0,85 g/cm3

Obsah pevných látok: cca 85%

Konzistencia: pastovitá, stabilná

Teplota spracovania: + 5°C až + 35°C

Oblasti použitia

kombinácia živice a silanu biela 0,85 g/cm3 cca 85% pastovitá, stabilná + 5°C až + 35°C

KÖSTER CRISIN Cream je retroaktívny tesniaci prostriedok (hydroizolačná vrstva) proti kapilárne vzlínajúcej vlhkosti. Môže sa aplikovať z vnútornej alebo vonkajšej strany budovy. Môže sa aplikovať v prípade vysokého stupňa  vlhkosti (95% +/- 5% nasiaknutie) a so všetkými stupňami kontaminácie soľami.

Aplikácia

Navŕtajte diery s priemerom 14 mm v horizontálnom smere, najlepšie v najnižšej škáre v stene. Vŕtajte až do vzdialenosti 3 cm od konca muriva, nevŕtajte cez celé murivo. Navŕtané diery prepláchnite vodou alebo stlačeným vzduchom. Vzdialenosť medzi jednotlivými dierami je 10 cm nezávisle od hrúbky steny. KÖSTER CRISIN Cream sa vstrekuje z kartuše pomocou vhodnej ručnej pištole KÖSTER s nasadenou injektážnou rúrkou. Následne sa môžu diery utesniť zarovno so stenou s prípravkom KÖSTER KB Fix 5 alebo KÖSTER Repair Mortar . Pri použití samonasávacích zariadení na spracovanie sú k dispozícii 10-litrové vedrá na dopĺňanie kartuše.

Spotreba

Pri hrúbke steny 12 cm: cca 140 ml/bm;

Pri hrúbke steny 36 cm: cca 510 ml/bm

Čistenie
Nástroje po použití okamžite vyčistite vodou.

Balenie

10 l vedro
310 ml kartuša

Skladovanie

Skladujte pri izbovej teplote (cca + 20°C). V originálnom uzavretom balení je doba skladovateľnosti minimálne 12 mesiacov

Spotreba: 12 cm hrúbka steny: cca. 140 ml / bm; 36 cm hrúbka steny: cca. 510 ml / bm

 

Použitý materiál