KÖSTER Bikuthan 2K

Návod

KÖSTER Bikuthan 2K

85,68€
71,40€ bez DPH

Nie je na sklade

Popis:Bezrozpúšťadlová, stabilná, dvojzložková polymérne modifikovaná asfaltová hrubo-vrstvová tesniaca stierka s polystyrénovým plnivom podľa DIN 18 195.... zistiť viac

Popis produktu
Koster Bikuthan 2K

Koster Bikuthan 2K pri základoch domu

Aplikácia Koster Bikuthan 2K

Aplikácia Koster Bikuthan 2K

 

 

 

 

 

 

 

KÖSTER Bikuthan 2K

Bezrozpúšťadlová, stabilná, dvojzložková polymérne modifikovaná asfaltová hrubo-vrstvová tesniaca stierka s polystyrénovým plnivom podľa DIN 18 195. Schválené stavebnými úradmi. Pre hydroizoláciu konštrukčných prvkov v kontakte so zemnou vlhkosťou, izolačný systém vhodný pre suterény.

KÖSTER Bikuthan 2C je dvojzložková bezrozpúšťadlová polymérom modifikovaná bitúmenová stierka s vysokou priľnavosťou k suchým a mierne vlhkým podkladom. Materiál bol testovaný a úradne schválený stavebnými orgánmi podľa DIN 18533 pre triedu zaťaženia vodou W1-E, W2.1-E, W3-E a W4-E. Už krátko po aplikácii je materiál odolný voči dažďu. Prísady polystyrénu zaisťujú jednoduchú aplikáciu.

Oblasti použitia:

KÖSTER Bikuthan 2C je bezpečná a dlhotrvajúca vonkajšia hydroizolácia podzemných stien, základov, základových dosiek v
sklone, na hydroizoláciu balkónov a terás nad neobývanými priestormi a na hydroizoláciu miestností s parou a vlhkosťou.
KÖSTER Bikuthan 2C spĺňa normu DIN 18533; Hydroizolácia proti zemnej vlhkosti, presakovej, netlakovej a tlakovej vode podzemných konštrukcií a mokrých priestoroch. Pretože aplikácia hydroizolácie sa vykonáva v závislosti od podmienok zaťaženia, musia byť podmienky zaťaženia pred aplikáciou určené projektantom. KÖSTER Bikuthan 2C je tiež vhodný na hydroizoláciu pod potery a na lepenie izolačných a drenážnych dosiek. Autoritatívne podľa DIN 18533: 2017-07:
W1-E: Zemná vlhkosť a voda bez hydrostatického tlaku
W2-E: Voda s hydrostatickým tlakom
W3-E: Voda bez hydrostatického tlaku na stropoch pokrytých zemou
W4-E: Zadržaná voda a zemná vlhkosť na stenách, ako aj kapilárna voda vo vnútri a pod stenami
Vyhotovenie hydroizolácie musí byť vykonané v súlade s podmienkami zaťaženia podľa DIN 18533, časť 1, oddiel 5. Podmienka zaťaženia (trieda vystavenia vplyvu vody) musí byť pred aplikáciou určená projektantom.

Spotreba: 4 – 5 l/m²

Balenie: 28 l vedro (35kg); tekutá zložka 25 l; prášková zložka 3,75 kg (W 250 028)

TECHNICKÝ LIST

Poznámka: názov KÖSTER Bikuthan 2K je zameniteľný s názvom Bikuthan 2C. Označenie 2K je z nemeckého jazyka (2-Komponente) alebo 2C z anglického jazyka (2-component). Čiže alternatívny materiál KÖSTER Bikuthan 1K (resp. 1C) je jednozložkový (jednokomponentový).

Použitý materiál