Oprava zatekajúcej strechy výrobnej haly v Kolárove. Časť zakázky tvorila oprava strechy z asfaltových pásov IPA a časť zakázky bola oprava zatekajúcich svetlíkov tvaru písmena ,,A,,. Strecha sa umyla a odmastila tlakovou vodou s odmasťovacím prostriedkom. Veľké poškodenia sa lokálne vyspravili, prípadne sa odstránili odtrhnuté kusy pásov, veľké praskliny sa vyplnili špachtľovou tekutou gumou CANADA RUBBER T1000. Povrch bol ošetrený nástrekom tekutej gumy S700 (tekutá guma CANADA RUBBER určená na aplikáciu striekaním) alebo náterom CANADA RUBBER N500 (tekutá guma určená na aplikáciu natieraním). Zatekanie svetlíkov sa vyriešilo prepáskovaním spojov skiel bez demontáže pôvodných prvkov. Výstužné pásky sa vložili do náteru tekutej gumy. Tekutá guma drží aj na skle, vo finále vznikla sklenená plocha z drôtoskla spojená tekutou gumou do jedného hydroizolačného celku b

ez dier a medzier medzi sklami alebo medzi sklami a hrebeňom svetlíka.

Oprava strechy výrobnej haly – Kolárovo