Podlahy v parkovacích domoch napríklad v nákupných centrách sa dilatujú narezaním v pravidelných odstupoch, aby vplyvom teplôt a iným vplyvom nedochádzalo k jej praskaniu a polámaniu. Dilatačné škáry sa ochránia tmelom, ktorý ich vyplní a umožní dilatačný pohyb jednotlivých sekcií. Štandardné tmely nemajú dlhú životnosť v podmienkach, v ktorých fungujú. V tomto prípade bol bežný tmel nahradený samonivelačným tmelom s vysokou mechanickou odolnosťou a odolnosťou proti rôznym typom chemikálií a to KOSTER Joint Sealant FS-H. Ako adhézny mostík je použitý KOSTER FS Primer 2C, ktorý zaistí vysokú priľnavosť tmelu k podkladu (k rezanej hrane) hlavne pri dilatačných pohyboch. Dilatačná škára sa vyrezala na väčšiu šírku, vyčistila sa, na rezané okraje bol aplikovaný adhézny mostík a škára bola zaliata tmelom. Vznikla nová škára, ktorá ma vysokú odolnosť voči roztrhnutiu, je vodeodolná, odolná soliam, ropným látkam, prerastaniu koreňov a hnilobe.

Oprava dilatácií, Mlyny, Nitra