Zhotovenie hydroizolačnej stierky KOSTER 21 na starú ipovú strechu garáží. KOSTER 21 je hydroizolačná strierka bielej farby ideálna na opravu vodou poškodených už zatečených striech. Umožňuje difúziu vodnej pary a vďaka svojej bielej farbe znižuje v lete tepelné zisky a tak prehrievanie budovy alebo objektu. V prípade líniových garáži sa odporúča aplikovať aspoň 50-100cm mimo pôdorysu garáže, ktorú izolujeme. V tomto prípade sú garáže orientované šikmo, preto aj náter je orientovaný v tomto smere a má presah na susedné garáže cca 1m.

Nová hydroizolácia strechy Garáže, Bratislava