Ako ochrániť stavbu proti zemnej vlhkosti a použitie hydroizolačnej stierky KÖSTER Bikuthan 2K

Veľmi často sa stretávame s nesprávnym ukončením hydroizolačnej vane pri nepodpivničených objektoch. Hydroizolácia má byť vytiahnutá aspoň 30cm nad úroveň budúceho okolitého terénu. V ideálnom prípade sa pretŕčajúca hydroizolácia (uvažujeme najčastejšie používanú hydroizoláciu – IPA) medzi základmi domu a obvodovou stenou zahne smerom nahor (môže sa aj smerom nadol). Tam sa pritaví (prikotví) o obvodovú stenu (alebo smerom nadol o základ). Tento detail sa preloží celým novým pásom IPA tak, že časť pásu sa pritaví o základ a časť o obvodovú stenu. Tento krycí pás je nahraditeľný alebo doplniteľný hydroizolačnou stierkou KÖSTER Bikuthan 2K alebo inou alternatívou. Samozrejme všetko záleží od výšky osadenia domu a mnohých ďaľších faktoroch, ktoré na to vplývajú. V prípade šetrenia (na nesprávnom mieste) sa vyhotoví aspoň zahnutie smerom nahor a pritavenie o obvodovú stenu domu tak, aby hydroizolačný pás siahal aspoň 30cm nad úroveň okolitého terénu.

Ako to (ne)spraviť?

V praxi sa ale tento dôležitý detail nerieši alebo sa vyrieši jednoduchým odrezaním pretŕčajúcej IPY zarovno s obvodovou stenou (!!!!). Tento detail je funkčný iba v prípade, že podlaha domu je vysoko (aspoň cca 50cm) nad budúcim upraveným terénom. Inak to môžeme vnímať ako nedokončenú hydroizolačnú vaňu domu. Často je tento detail prakticky na úrovni terénu a styrodurový sokel domu ho pred vodou nemôže dostatočne ochrániť. Hovoríme predovšetkým o vode z prívalových dažďov alebo nárazovej vode pri jarnom odmäku snehu. Voda sa pretlačí cez spoje styroduru (alebo v závislosti na vyriešení tohoto detailu) až na nechránené murivo (na ktorom mala byť hydroizolácia zahnutá smerom nahor) a začne murivom kapilárne vzlínať a v interiéri sa v soklovej časti objavia mokré fľaky, ktoré nevyzerajú esteticky a často začnú plesnivieť, opadá maľovka a podobne.

Riešenie hydroizolačnou stierkou

V prípade opravy tohto problému pri sanovanom objekte (ale aj v prípade novostavieb) sa hydroizolačnou stierkou (napr. KÖSTER Bikuthan 2K alebo ďaľšie) ošetrí detail základ/obvodová stena a to tak, že sa vytiahne nová stierka aspoň predpísaných 30cm nad budúci okolitý terén a nebude tak dochádzať k premáčaniu obvodovej steny a následnému vzlínaniu vlhkosti murivom. Nahradí tak chýbajúce zahnutie alebo chýbajúci krycí ipový pás. V prípade rekonštrukcie treba odstrániť okapový chodník, obnažiť základ a izoláciu vyhotoviť správne. V prípade novostavieb sa to zaobíde ešte bez búracích prác. KÖSTER Bikuthan 2K sa nanáša zubovým hladidlom pre nanesenie správneho množstva materiálu a zahladí sa rovnou stranou hladidla. Veľmi dobre sa takto dajú hydroizolačne vyriešit aj detaily napojenia francúzskych okien alebo dverí k obvodovej stene, prestupy káblov alebo káblových chráničiek či potrubí. Tiež sa jednoducho vyhotovia náročné rohy, kúty, odskoky, ozuby. Hydroizolačná stierka je nanášaná za studena, čiže nehrozí poškodenie rámov okien plameňom či ohorenie polystyrénového zateplenia. Nanášanie hydroizolácie zvládne jeden pracovník, nie je nutné mať pracovnú čatu, ako pri natavovaní ipových pásov. KÖSTER Bikuthan 2K zvláda zemnú vlhkosť a beztlakovú vodu.

Po nanesení a zaschnutí hydroizolačnej stierky je možné opraviť obnaženú soklovú časť muriva nalepením soklového styroduru, omietnutím, obložením resp opraviť podľa pôvodného vzhľadu objektu. Stierka pod úrovňou terénu sa ochráni napr. nopovou fóliou a prisype zeminou (príp. vrstvy chodníka či okapového chodníka).

Izolovanie muriva a základov proti zemnej vlhkosti – KÖSTER Bikuthan 2K

Pridaj komentár