Oprava dilatácií, Mlyny, Nitra

dilatačná škára

Podlahy v parkovacích domoch napríklad v nákupných centrách sa dilatujú narezaním v pravidelných odstupoch, aby vplyvom teplôt a iným vplyvom nedochádzalo k jej praskaniu a polámaniu. Dilatačné škáry sa ochránia tmelom, ktorý ich vyplní a umožní dilatačný pohyb jednotlivých sekcií.