0,00  EUR

Košík je prázdny

hydroizolácia strechy - STOP VODE

Ako opraviť zatekajúcu strechu?

STRECHY POKRYTÉ ASFALTOVÝMI PÁSMI

Každú, aj tú najviac zdegradovanú strechu, je možné rýchlo a skvelo opraviť za pomici technológie Canada Rubber. Odpadne nám pritom demontáž strešnej infraštruktúry, alebo strhávanie starých asfaltových pásov. Dôležitými vlastnosťami tejto technológie sú dlhá životnosť, zdravotná nezávadnosť, chemická odolnosť a to všetko vo veľmi atraktívnej cene. Tekutá konzistencia našich materiálov umožňuje preninkutie aj do tých najmenších trhlín a prasklín a ich následné zatmelenie. Canada Rubber s ľahkosťou izoluje dilatujúce trhliny, spoje asfaltových pásov s betónom, s kovovými časťami, polystyrénom, či PVC materiálov. 

Naše materiály, určené na izoláciu striech z asfaltových pásov, tj N 500 a S 700, charakterizuje ich rozťažnú pamäť i vďaka tekutej konzistencii, po aplikácii vytvoria bezspojovú vrstvu. Znižuje to riziku prasklín i to aj v prípade veľkých pnutí, nestabilného podkladu, teplotných zmien, či vibrácií budov. Nesmierna výhoda našich produktov je taktiež aplikácia za studena, čo nesťažuje exploatáciu objektu. Doplnkovým plusom je tiež možnosť dopravovania materiálu hadicami zo zeme do veľkých výšok pod vysokým tkalom, netreba ho transportovať žeriavmi a tým pádom staticky nezaťažujeme strechu. 

 

 

NEOPRAVUJE ASFALTOVÝ PÁS ASFALTOVÝM PÁSOM!!

POUŽI CANADA RUBBER!

Stop Vode s.r.o.
Hraničná 16
821 05 Bratislava
Slovensko

Otvorené: Po-Pia 7:30-16:00